De belangstelling voor de opleiding tot huwelijksambtenaar is groot.

28 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 28 november 2018 – De eerste lichting heeft het theoretisch en praktisch gedeelte reeds afgerond, terwijl de tweede groep in december klaar moet zijn. Het gaat in totaal om 152 deelnemers vanuit verschillende religieuze organisaties.
Met deze opleiding krijgen de deelnemers tools en vaardigheden mee om een religieus huwelijk met alle bijbehorende rituelen te voltrekken en dat direct ingeschreven kan worden bij de burgerlijke stand”, zegt Stanley Soeropawiro, Beleidsadviseur Religieuze Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Religieuze organisaties vinden het erg belangrijk dat mensen binnen de kerken, gemeentes, moskeeën of mandirs op religieuze wijze in het huwelijk kunnen treden. De wet biedt ook de mogelijkheid om op een

religieuze manier het huwelijk te voltrekken. Dat kan op de eigen locatie, zoals thuis, in de kerk, in de moskee of in de mandir. Dat wordt direct een wettig huwelijk.
De opleiding bestaat uit vier lesdagen theorie en drie dagen praktijk. Tijdens het theoretisch gedeelte wordt de deelnemers aangeleerd hoe religieuze huwelijken te voltrekken en welke stappen er hierna volgen om het huwelijk wettig te maken. De deelnemers maken na deze modules een tentamen en gaan vervolgens het veld in om de praktische werkzaamheden uit te voeren.
– NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-