Evaluatie verkiezingen 2015

3 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 3 november 2018- In verband met een evaluatie van de verkiezingen in 2015, hebben het ministerie van Binnelandse Zaken en het Onafhankelijk Kiesbureau gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van politieke partijen, de districtscommissarissen en alle andere belanghebbende in het verkiezingsproces. Deze evaluatie is op 27 en 28 oktober gehouden te Overbridge.

In mei 2020 worden algemene, vrije en geheime verkiezingen gehouden voor de volksvertegenwoordigingsorganen (DNA, Districts- en Regionale Ressortsraden). De verkiezingen zijn een zeer ingrijpend proces binnen onze samenleving. Er is een grote mate van betrokkenheid van de leden van de verschillende partijen en niet in de laatste plaats van de bevolking zelf. Het verkiezingsproces staat zowel nationaal als internationaal in de schijnwerpers.

Behalve OKB dat toezicht houdt, zijn er ook internationale waarnemers die het verloop van het proces op de dag zelf volgen. Het is daarom van belang dat reeds in een vroeg stadium wordt begonnen met de voorbereidingen van de verkiezingen. Alle betrokken instituten moeten zich bewust zijn van de rol die zij te vervullen hebben. Daarin zijn afstemming en samenwerking leidend.

Na afloop van de verkiezingen wordt er een evaluatie gehouden over het verloop van het proces, met het doel na te gaan wat goed dan wel fout is gegaan.

-Ashna Phoelsingh & Kishan Jalimsing/ bron: ministerie BiZa-