Hof van Justitie beëdigt drie nieuwe vrouwelijke kandidaat-notarissen

15 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 15 november 2018 – Drie vrouwen, Anneke Chin A Lin, Naomi Stekkel en Glenda Heikerk zijn door het Hof van Justitie beëdigd tot kandidaat-notarissen. Dit gebeurde op woensdag 14 november 2018, tijdens een openbare zitting.

Waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks liet weten dat alle drie kandidaat-notarissen na hun notariële opleiding in Nederland en daarna hun twee jarige stageperiode in Suriname afgerond te hebben, konden worden beëdigd.

De pas beëdigden bezitten nu waarnemingsbevoegdheid om de werkzaamheden uit te kunnen oefenen bij belet of ontstentenis van een notaris. Rasoelbaks gaf aan dat er behoefte is aan meer kandidaat-notarissen in de praktijk van het notariaat. Hij wees het drietal op de vaardigheden, kennis en houding die een kandidaat-notaris moet bezitten om het werk naar behoren te kunnen doen. Hij sprak over tuchtrechtelijke maatregelen die getroffen kunnen worden wanneer er niet nauwkeurig en goede manieren van doen en laten binnen het beroep voorop gesteld worden.

Kernwaarden als eerlijkheid en onpartijdigheid moeten volgens de Hof-president een verplichting zijn. Goede communicatieve vaardigheden zijn van onschatbare waarde ter voorkoming van ellende voor het notariaat en in het bijzonder de cliënt. Ook transparantie ziet hij als een van de basisvoorwaarden voor eerlijke en onzijdige processen binnen het beroep. “Het Hof vertrouwt erop dat u de vele en met accuratesse te vervullen werkzaamheden, op een waardige wijze en naar beste weten en kunnen zal vervullen. Ofschoon u voldoet aan alle eisen om beëdigd te worden tot kandidaat-notarissen, is het niet te veel gevraagd om zich te blijven bekwamen ter upgrading van de deskundigheid en competenties”, zei Rasoelbaks.

Kitty Astwood-Olff, voorzitter van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-notarissen (VNKN), zei aan de nieuwe leden dat zij nu een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor akten, die gepasseerd zullen worden, hebben gekregen. “Vanaf nu geldt voor u dezelfde regels als voor notarissen”, richt zij zich tot haar beëdigde leden. Astwood-Olff stelt dat de VNKN op dit moment 23 kandidaat-notarissen telt, van wie enkelen nog beëdigd moeten worden. In Suriname geldt er voor het ambt een maximum van 20 notarissen, waardoor er geen nieuwe beëdigingen van notarissen kunnen plaatsvinden.

Met De Nationale Assemblee wordt er gewerkt aan wetswijzigingen om het maximum te brengen naar 35.

Zo kan de beëdiging van kandidaat-notarissen een feit worden.

– Bron: ministerie van Justitie en Politie