IKBeN organiseert kinderworkshop en jongerendebat

21 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 21 november 2018 – De technische commissie van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk (IKBeN) heeft in het kader van de Dag voor de Rechten van het kind, een tweedaagse kinderworkshop en jongeren debat georganiseerd in het Lalla Rookhgebouw. Dit met de ondersteuning van de United Nations Children’s Fund (UNICEF). Op 19 en 20 november zijn acht VOJ scholen en acht VOS scholen in de gelegenheid gesteld om kennis te vergaren over diverse onderwerpen, jongeren aangaande.

De Dag voor de Rechten van het Kind, 20 november, wordt gevierd om saamhorigheid en bewustwording van en voor kinderen te bevorderen. “Kinderen zijn ons eerste waardevolle geschenk en de toekomst van ons land. Elk kind heeft het recht te overleven, en het recht beschermd te worden tegen alle vormen van geweld, zodat ze kunnen opgroeien tot waardevolle burgers”, geeft Sandhya Soekhoe, vertegenwoordiger van de UNICEF in Suriname aan. Kinderen kunnen, naar zeggen van de UNICEF- vertegenwoordiger, niet voor zichzelf opkomen. Toch moeten onze jongeren instaat zijn om aan te geven waar hun rechten geschonden zijn. Na het interactief behandelen van de brandende onderwerpen Jongeren en Geweld, Alcohol en Drugs, Empowerment & Motivation, en Social Media, werd het debat gevoerd.

Volgens minister Cristien Polak van Sozavo moet bij het maken van beleid, meer aandacht worden besteed aan de snelle ontwikkelingen van de internet- technologie en moeten wij ons onderwijs en onze opvoeding daar in rap tempo op afstemmen. “Nog nooit in de geschiedenis zijn mensen zo met elkaar in contact geweest als nu”, geeft de bewindsvrouw aan. De technologische mogelijkheden kunnen volgens de Sozavo minister opbouwend of afbrekend zijn. “Normen en waarden zullen ongeacht de ontwikkeling van de technologie hetzelfde moeten blijven. Echter is het de kunst om meer tijd en aandacht te besteden aan de manier waarop wij kunnen inspelen op het gedrag van jongeren om ze binnen die zee van technologische ontwikkeling de juiste keuzes te laten maken”, stelt de minister. De bewindsvrouw geeft aan dat de regering uitkijkt naar de uitkomst van het debat, dat zal worden gebruikt om het beleid aan te scherpen.
Suriname tekende het verdrag inzake Rechten van het Kind op 1 maart 1993. Hiermee heeft ons land zich gecommitteerd om alle rechten in het verdrag opgenomen, na te leven en te respecteren.

-Bron: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING-