Industrial Baseline Study afgerond en resultaten gepresenteerd

18 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 18 november 2018 – De Industrial Baseline Study (IBS) die Staatsolie en haar offshore-partners hebben laten uitvoeren is afgerond. De resultaten zijn op 13 november 2018 gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de geënquêteerde bedrijven en organisaties, en belangstellenden. De belangrijkste bevinding van de IBS is dat het Surinaamse bedrijfsleven nog niet zover is om goederen en diensten te leveren aan de offshore olie-industrie. Het bedrijfsleven scoort wel redelijk goed op het gebied van concurrentievermogen. Alle stakeholders zullen echter hard moeten werken om specifieke tekortkomingen weg te maken.

De Industrial Baseline Study is namens Staatolie en zijn offshore-partners uitgevoerd door de internationale consultant DAI Global Inc. DAI heeft de afgelopen jaren vergelijkbare studies uitgevoerd in onder andere Guyana, Ghana, Tanzania, Guinee en Vietnam. Het onderzoek is in februari 2018 gestart en op 7 augustus zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd aan de geïnterviewde bedrijven en organisaties overheidsinstanties en overige ondernemers. Er zijn interviews afgenomen van ruim tweehonderd lokale ondernemingen en van twaalf verschillende technische opleidings- en trainingsinstituten.

De studie heeft in kaart gebracht waar het lokale bedrijfsleven nu staat en wat zij en andere stakeholders zoals de overheid en opleidingsinstellingen moeten doen om een rol te spelen in de offshore olie-industrie.

Bij de presentatie van het eindrapport van de IBS kwam nogmaals naar voren dat de investeringen vanaf de exploratiefase tot de ontwikkeling en productie in de miljarden Amerikaanse dollars kunnen lopen. Een groot deel van de opdrachten gaat normaliter naar internationale specialistische bedrijven. Desondanks zijn er genoeg kansen voor lokale bedrijven om mee te doen, mits zij voorbereidt zijn.

Eén van de bevindingen van het onderzoek is dat faciliteiten aan land kunnen worden opgezet, waaronder de shore base, om maximaal te kunnen participeren in de offshore olie-industrie.

Minister Patrick Pengel van OWT&C kondigde tot tevredenheid van het publiek, tijdens de paneldiscussie, aan dat begin volgend jaar een aanvang wordt gemaakt met het uitdiepen van de vaargeul van de Surinamerivier.

Het uitdiepen van de vaargeul was bij de presentatie op 7 augustus een uitgesproken onderwerp tijdens de discussie.

De Surinaamse regering, het lokale bedrijfsleven, en technische en beroepsopleidingsorganisaties kunnen op basis van de eindresultaten van de studie

beslissen waarop te focussen, willen zij optimaal de kansen benutten die de Surinaamse offshore olie-industrie zal bieden. Dit zal ertoe leiden dat bij een olievondst duurzame economische groei en ontwikkeling van Suriname tot stand kunnen komen.

– Bron: Ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie –