INVESTSUR EN DE SURINAAMSE AMBASSADE IN FRANKRIJK GEVEN INVULLING AAN PARTNERSCHAP

22 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 22 November 2018 – Suriname heeft in Parijs, Frankrijk, tijdens een speciale activiteit van “La Lettre Diplomatique”, als eregast de gelegenheid gehad om belicht te worden. Het gerenommeerd Frans blad biedt toegang tot grote netwerken zowel binnen als buiten Frankrijk. Deze activiteit vond plaats op 21 en 22 november 2018.

Op uitnodiging van de Surinaamse Ambassade in Parijs heeft INVESTSUR-presentaties over Suriname gehouden, hetgeen aansluit bij de gestelde doelstelling, van het onlangs geproclameerde Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname, om ook in nauwe samenwerking met Surinaamse Diplomatieke vertegenwoordigingen investeringsmogelijkheden te presenteren.

Zowel Suriname’s Ambassadeur in Frankrijk, Reggy Nelson als ook INVESTSUR CEO, Ike Antonius hebben deze gelegenheid aangegrepen om voor een gezelschap van ruim tweehonderd personen ons land op de kaart te zetten. Ambassadeur Nelson gaf aan dat Suriname openstaat voor samenwerking met het Frans bedrijfsleven en dat door de regeringen van beide landen wordt gewerkt aan verbetering van de onderlinge relaties.

Het geheel vond plaatst ten overstaan van grote delen van diplomatieke vertegenwoordigingen aldaar, alsook autoriteiten en vertegenwoordigers van de private sector in Frankrijk. In het verlengde hiervan heeft de Ambassade een seminar georganiseerd voor de “business community” in Frankrijk en de diplomatieke vertegenwoordigingen.

Tijdens dit seminar heeft INVESTSUR CEO, Antonius de potentie van Suriname op specifieke gebieden belicht, terwijl eveneens beleidsdoelen van de Regering werden gepresenteerd in sectoren die gepaard gaan met kapitaalintensieve investeringen.

Evenzo werd Suriname’s potentie op het gebied van toerisme en agri-business gepresenteerd. Aanwezigen hebben na de presentatie de gelegenheid gehad om middels een vragenronde nadere informatie te verkrijgen met betrekking tot specifieke gebieden. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers uit het bankwezen, financiële dienstverlening, de energie, mijnbouw, agro- en constructie sector en infrastructuur.

Namens INVESTSUR was mede aanwezig Sigmund Proeve als adviseur, terwijl verder Dhr Lamure Latour namens de nv Havenbeheer.

Volgens voorlopige informatie zullen diverse vertegenwoordigers die het seminar hebben bijgewoond nog in de eerste helft van 2019 naar Suriname afreizen voor vervolggesprekken met INVESTSUR

Een goede samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën ligt ten grondslag van Suriname’s deelname aan dit speciaal evenement.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-