‘Kleine stappetjes’

30 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 30 november 2018 – Deelnemers aan en het publiek van de presentatie van mevr. Regina Lamberts over het Down Syndroom afgelopen woensdagavond in het Tower auditorium van Self Reliance hebben hun kennis kunnen verrijken. Behalve ouders en verzorgers van de doelgroep, was ook goed vertegenwoordigd studenten en leerkrachten die ook te maken hebben de doelgroep. Mevr. Lamberts die voorzitter is van de Stichting Down Syndroom Nederland deelde haar kennis met de aanwezigen. Ze behandelde ook delen uit het programma ‘Kleine Stappetjes’ dat richtlijnen aangeeft hoe met mensen met het Down Syndroom om te gaan als het gaat om het aanleren van bepaalde dingen zoals woordjes of opdrachten uitvoeren. Belangrijke opsteker daarbij was dat er geen blauwdruk klaar ligt die zo met succes overgenomen kan

worden om in eigen situaties toe te passen, maar elke situatie op zich beoordeeld moet worden en de methode naar die situatie aangepast moet worden om het beste resultaat eruit te krijgen. De presentatie werd gehouden in het kader van maandag 3 december 2018, de Internationale Dag van de Mens met een Beperking. Voor dit jaar legt het MOB de aandacht op de mensen in Suriname die leven met het Down Syndroom en organiseert de activiteiten in samenwerking met de Stichting Down Syndroom Suriname. De presentatie van vrijdag 30 november vindt van 11.30-13.00 uur plaats in de conferentiezaal van Telesur in Nickerie. Alle relevante organisaties, ouders en begeleiders van kinderen met het Down Syndroom of andere beperkingen en belangstellenden zijn uitgenodigd om de presentaties gratis te volgen.

Op het programma staat verder ook orientatiebezoeken aan enkele instellingen/opvangtehuizen waar kinderen met het Down syndroom worden begeleid. Het uiteindelijk doel is om een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen de Stichting Down Syndroom Nederland en relevante organisatie in Suriname.

Bij deze bent u vrij om de informatie te verwerken en te gebruiken voor uw verschillende media producten en bent u uitgenodigd voor de presentaties. Voor meer informatie of het afnemen van interviews kunt u contact opnemen met de PR-Officer van de Stichting Down Syndroom Suriname, dhr. Lorenzo Irion via [email protected] en 7482088 of mevr. Regina Bateswar via 8606291

-Medisch Opvoedkundig Bureau-