Minister Hoefdraad reageert op kritiek rij- en voertuigenbelasting

29 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 29 november 2018 – De kritiek dat slechts tien procent van de opbrengsten van rij- en voertuigenbelastingbelasting aangewend zal worden voor infrastructuur is zinloos. Alleen de her-asfaltering van de wegstrekking Jenny (Coronie) – Henar (Nickerie), kost de staat meer dan SRD 800 miljoen. “Dan praten we nog niet over de andere grote infrastructurele werken en onderhoudswerkzaamheden die landelijk worden uitgevoerd. Ook al zouden we

zeggen 100 procent, het is als een druppel op een gloeiende plaat”, benadrukt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Bijdrage samenleving

“De begroting ten aanzien van onderhoud van de wegen en het upgraden van infrastructuur loopt in de honderden miljoenen. Het is meer een symbolisch karakter waarmee we bezig zijn”, aldus de minister. De geschatte inkomsten voor rij- en voertuigenbelasting over het jaar 2019 zijn SRD 82 miljoen. “Zelfs met het totaalbedrag gaan wij onze problemen op het gebied van infrastructuur niet kunnen oplossen.”

Het gaat om een vorm van belastinginning, waar een wezenlijke bijdrage wordt geleverd door het publiek. Het is voor de minister belangrijk dat de samenleving zich ervan bewust moet zijn dat dit, hoe weinig dan ook haar bijdrage is aan het versterken van het belastingstelsel. Als we het tegenover het totaalbudget zetten van onze infrastructuur dan is het heel weinig, maar het is een bijdrage die wij heel goed kunnen gebruiken. Minister Hoefdraad benadrukt dat de overheid haar uiterste best doet om bestaande wegen te onderhouden en nieuwe wegen aan te leggen die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het land.

Voorbereiding

De voorbereiding voor de introductie van de rij- en voertuigenbelasting heeft de ambtenaren van de belastingdienst heel veel tijd en inspanning gekost. “Zij hebben binnen heel korte tijd alle zaken op orde gesteld om 1 januari operationeel te zijn. Binnen pakweg een maand”, aldus minister Hoefdraad. Autobezitters kunnen sinds twee weken geleden aan hun belastingplicht voldoen. Na evaluatie is de uiterlijke betaaldatum van 1 januari 2019, verschoven naar 1 maart 2019. Hij hoopt dat het verruimen van de periode voor betaling zorgt voor een situatie van kalmte bij autobezitters en dat zij hierdoor hun zaken beter kunnen plannen.

Verbeterpunten

De minister zegt verder dat er bepaalde knelpunten zijn geconstateerd, die pas bij de uitvoering zichtbaar zijn. “Als we letten op de enorm toeloop, dan kunnen we stellen dat de informatie de samenleving heeft bereikt.” Vervolgens zegt hij dat de communicatie met breder publiek een betere aanpak behoeft. De gemeenschap zal via alle communicatiekanalen worden geïnformeerd. In verschillende programma’s en talen.” Dat is waaraan wij nu werken, zodat we er zeker van zijn dat dit product goed gaat bezinken binnen de samenleving”, merkt de minister gedecideerd op. Er wordt ook gewerkt aan het uitbreiden van het aantal verkooppunten. Dit brengt met zich mee dat ook meer personen getraind worden.

-Bron: Nationaal Informatie Insituut-