Minister Noersalim opent hbo-opleiding voor ambtenaren

17 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 17 november 2018 – Met de opening verricht door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken is de Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement een feit. Tot voor kort was het opleidingsaanbod bij de overheid slechts toereikend op het niveau van lager en middelbaar plus onderwijs, respectievelijk de Surnumerair en Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (V.A.A.O.) I en II.

De nieuwe HBO-opleiding moet kunnen beantwoorden aan de behoefte van de ministeries en andere overheidsinstellingen voor meer gekwalificeerd midden- en hoger kader in de publieke sector. Dat stelt hen in staat om een betere dienstverlening te garanderen en het functioneren van het overheidsapparaat te verbeteren.

De minister benadrukte dat de HBO Bestuurskunde en Overheidsmanagement een zeer praktijkgerichte opleiding is, waarbij de cursisten/studenten leren om binnen hun eigen organisatie op strategisch en operationeel niveau de beleids- en planningsprocessen alsook de operationele werkprocessen te analyseren, voorstellen tot verbeteringen aan te dragen en de organisatieveranderingen te helpen begeleiden. Minister Noersalim zei verder dat de nieuwe opleiding een hoogtepunt is uit de reeks van de transformatie van personeelszaken naar een volledig HRM-systeem, waarin loopbaanplanning en voortdurende ontwikkeling van de landsdienaren centraal staan. Deze transformatie gaat gepaard met veranderingen in de bestaande organisatiestructuur en vereist daarnaast een andere manier van werken, hetgeen tegelijkertijd ook een ander niveau van denken impliceert. Samen met vicepresident Ashwin Adhin, onthulde Noersalim het logo van de nieuwe opleiding. Dit logo is een ontwerp van Soetiran Kromoredjo

– Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken –