Moestadja ontvangt nieuwe Chinese ambassadeur

30 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 30 november 2018 – De nieuwe Chinese ambassadeur in ons land, Liu Quan en minister Soewarto Moestadja van Arbeid hebben van gedachten gewisseld over mogelijke samenwerkingsgebieden op het vlak van arbeid. Dit gebeurde bij een kennismakingsbezoek aan de minister.
Beide hoogwaardigheidsbekleders zijn het met elkaar eens dat positieve ontwikkelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt, afhankelijk zijn van de vorderingen die ons land zal boeken in economisch opzicht. Hiertoe zal China volgens ambassadeur Lui Quan een bijdrage leveren middels de verscheidene lopende projecten die in ons land worden uitgevoerd en eventuele nieuwe uit te voeren projecten. Tijdens het gesprek heeft minister Moestadja alvast

mogelijkheden afgetast voor samenwerking en is een goede basis gelegd voor vervolggesprekken. Identificatie van specifieke activiteiten zal naderhand volgen. Het ministerie blijft in contact met de ambassade. De ambassadeur werd vergezeld door twee van zijn staffunctionarissen.

-Ministerie van Arbeid-