MOU getekend voor fiscale transparantie en capaciteitsopbouw

2 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 2 november 2018- Het ministerie van Financiën heeft met het Suriname Chartered Accountants Instituut een Memorandum of Understanding getekend. In deze overeenkomst is afgesproken dat een samenwerking aangegaan wordt voor de ondersteuning bij controle van de algemene dienst en de takken van dienst van Suriname. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning aan de Centrale Landsaccountantsdienst, CLAD en versterking van het interne controle apparaat van de Overheid.

De samenwerking is aangegaan op het gebied van verlening van ondersteuning door lokale accountantskantoren aan de overheid voor controle op deze instanties. Daarnaast zal een raamwerk worden opgezet voor verschillende type controles die uitgevoerd zullen worden. Dit houdt ondermeer controles op juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en inkomsten in, voor het verder versterken van de fiscale transparatie voor Suriname.

De afkondiging van de Wet Suriname Chartered Accountants Institute op 25 oktober heeft geresulteerd in een transitie van de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA) naar een Public Accounting Organization Body (PAOB). Het Instituut voor Accountants is nu instaat om zich aan te sluiten bij de Internationale Federatie van Accountants (IFAC).

Het Ministerie van Financiën besteedt aandacht aan het bouwen van capaciteit en kennis van overheidsfunctionarissen. Hierbij zullen minimaal 50 functionarissen een traject van twee jaar doorlopen in het uitvoeren van controles binnen het overheidsapparaat en daaraan verwante parastatalen.

Het ministerie van Financiën benadrukt dat met deze Memorandum of Understanding de regering wederom een belangrijke stap vooruit maakt in het vergroten van fiscal transparancy en de versterking van de capacity building.

-Ashna Phoelsingh & Kishan Jalimsing/ bron: ministerie van Financiën-