Newmont Suriname: werkgelegenheid gegarandeerd

20 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 20 november 2018 – “Er bestaat dus geen enkele reden te twijfelen aan de voortzetting van de arbeidszekerheid onder deze omstandigheden”, zegt Albert Ramdin, directielid van Newmont Suriname.

Recentelijk zijn door de Newmont Werknemers Organisatie (NWO) ongenuanceerde en zorgwekkende uitspraken gedaan over de arbeidszekerheid van deze werknemers. Over de afgelopen maanden heeft Newmont Suriname een constructieve en betekenisvolle relatie met de NWO ontwikkeld, op basis van regelmatig overleg.

Bij Newmont Suriname zijn sinds de start van de commerciële productie van goud te Merian in het distrikt Sipaliwini, conform de vigerende arbeidswetgeving in Suriname, bijkans 1300 personen te werk gesteld. Ongeveer 95% van deze groep bestaat uit Surinamers, waarvan ongeveer 280 afkomstig zijn uit de onmiddellijke regio van de Paramakkaanse gemeenschap. Newmont Suriname is zeer tevreden over de bijdrage welke deze Surinamers aan de bedrijfsactiviteiten leveren.

In het kader hiervan en de bestaande overlegstructuren betreuren wij de gedane uitspraken, welke niet een realistische weergave zijn van de actuele situatie.

In overeenstemming met internationaal en nationaal geaccepteerde normen, waarden en standaarden leveren Newmont Suriname werknemers een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van de goud sector, de nationale ontwikkeling en de groei van het bedrijf. Zoals bij elk goed functionerend bedrijf wordt verwacht dat werknemers hun arbeid verrichten met in achtneming van de geldende regels, een goede werkethos en toewijding aan optimale productie.

Newmont Suriname heeft in de afgelopen twee jaar alleen miljoenen US-dollars geïnvesteerd in het verbeteren van de compensatie van de werknemers, in de gemeenschap rondom Merian, alsook in het verbeteren van de infrastructuur in het gebied, de financiering van belangrijke sociale projecten, etc.

De vakbond heeft ook aangegeven een goud gerelateerd pensioenfonds te willen vestigen. Omdat de prijs van goud wordt bepaald door wereldwijde markten en internationale economische omstandigheden, niet door Newmont, kunnen de inkomsten uit de goudproductie en -verkoop radicaal schommelen en zou een pensioenfonds dat uitsluitend op goud (of een enkele grondstof) is gebaseerd, te riskant zijn voor werknemers

Aangezien Newmont Suriname geen expert is in het ontwikkelen en opzetten van pensioenfondsen en spaarplannen, heeft het bedrijf lokale en internationale experts,

die kennis dragen van de Surinaamse wetgeving en ervaringen uit het verleden, aangetrokken om een pensioenplan te ontwikkelen. Dit pensioenplan is gebaseerd op investeringen in een gevarieerd portfolio van aandelen die beter beheersbaar en voorspelbaar zijn en optimaal rendement kunnen opleveren.

Newmont Suriname heeft in de afgelopen twee jaar alleen miljoenen US-dollars geïnvesteerd in het verbeteren van de compensatie van de werknemers, in de gemeenschap rondom Merian, alsook in het verbeteren van de infrastructuur in het gebied, de financiering van belangrijke sociale projecten, etc.

-Bron: Newmont Suriname-