Nieuw dorpsbestuur Bigi Poika aanstaande

3 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 3 november 2018- Na overleg met de gemeenschap, heeft kapitein Anesta Jagendorst van het Inheemsdorp Bigi Poika, de onafhankelijke dorpskiescommissie benoemd. Dinsdag werd er hiervoor een vergadering belegd.

De commissie heeft als taak het voorbereiden van de aankomende verkiezing en het installeren van het nieuw dorpsbestuur. De commissie bestaat uit 5 personen:
Basja Pranaware Aurora (vertegenwoordiger dorpsbestuur), Clifton Tjaroeme en Conchita Teroeme (vertegenwoordigers van de kandidaat dorpsbesturen), Britney King (vertegenwoordiger van de gemeenschap) en Robbin Mussendijk (vertegenwoordiger overheid).

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling verleent de nodige ondersteuning in aanloop naar de verkiezingen die in het dorp zullen plaatsvinden. Kapitein Jagendorst stelt zich niet herkiesbaar.

-Ashna Phoelsingh & Kishan Jalimsing/ bron: ministerie RO-