Ontwatering en rehabilitatie ressort Latour in uitvoering

26 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 26 november 2018 – Binnenwegen in het ressort Latour zijn opgenomen in het landelijk bestratingsprogramma 1. Dit project zal in fasen worden uitgevoerd. In de eerste fase zijn enkele binnenwegen van de Ramgoelamweg opgenomen. Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) zal de komende periode werkzaamheden in dit verband uitvoeren. Kuldipsingh Infra N.V. zal met de dagelijkse werkzaamheden belast zijn.
Awinash Dewoe, waarnemend onderdirecteur Droge Civiele Technische Werken, zegt dat het in deze gaat om ontwaterings– en rehabilitatiewerkzaamheden van wegen die in de regentijd onder water lopen. Het ligt in de planning dat op maandag 26 november 2018, men van start gaat met rioleringswerkzaamheden

in de Kokostraat die een belangrijke rol heeft in de afwatering van het gebied. Buro Cite is belast met de directievoering van deze werkzaamheden.
Op vrijdag 23 november 2018, hebben OWT&C, Kuldipsingh Infra NV, Buro Cite en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij(SWM) een oriëntatie bezoek gebracht in de omgeving. Awinash Dewoe geeft aan dat tijdens dit bezoek de laatste technische zaken zijn besproken. De wegen die in de eerste fase van dit project zijn opgenomen zijn; de Kokostraat, Fefistonstraat, Eridoristraat, Tikipawstraat, Wakatjopoestraat, Zaklopenstraat, Abdoesakoerweg, Fatheeweg en de Frigiterestraat. De rioleringen van deze straten worden eerst aangepakt, daarna zal er gewerkt worden aan de fundering van de weg om vervolgens deze opnieuw te bestraten.

Afhankelijk van de heersende weersomstandigheden is de eerste fase van dit project gepland voor 1 jaar. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om tijdens de werkzaamheden hun medewerking te verlenen. Er zal mogelijke stremming en ongerief ontstaan tijdens de werkzaamheden. Het ministerie vraag hiervoor begrip.

Paramaribo, 26 november 2018
-MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN TRANSPORT EN COMMUNICATIE-