Onwetendheid over HIV- van HIV kan je genezen

23 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 23 november 2018 Hello gorgeous –HIV-magazine-editie voor en door Surinamers
Er heerst nog veel onwetendheid over hiv. Uit een voxpop (mening van de gewone man en vrouw op straat) in het programma 8-er ’t Nieuws van 8 november, kwam duidelijk naar voren dat de samenleving nog veels te weinig weet over het onderwerp hiv en aids.
Hiv, betekent ‘humaan immuundeficiëntie virus’ en wil niets anders zeggen dan dat het afweersysteem in het lichaam afbreekt, hierdoor kan een persoon met het virus, verschillende infecties en ziektes oplopen. Hiv en aids zijn niet hetzelfde. Aids is de laatste fase van een onbehandelde hiv-infectie. Het is bewezen dat met goede medicatie hiv niet meer hoeft voor te komen in het bloed van een geïnfecteerde persoon.

Stigma
Niet alleen op diverse maatschappelijke fronten is stigma te betreuren. Het stigma rond hiv is groot. Personen die leven met een hiv-infectie worden net als andere kwetsbare groepen verstoten door de samenleving. Dat is omdat men leeft met de gedachte dat een hiv geïnfecteerde, een ander persoon kan infecteren door een handdruk, samen te eten of te drinken alsook een bed of huishouden te delen, zegt internist van OLV Amsterdam Kees Brinkman. Het komt ook voor dat werkgevers, werknemers testen op hiv en als de persoon positief blijkt te zijn, dan wordt hij of zij niet aangenomen. Dat is niet alles; hiv geïnfecteerde kunnen ook niet komen aan huisvesting. Wanneer zij verstoten worden is de kans op liefde van vrienden en of familie klein. Daarnaast zijn er ook instanties als ziekenhuizen die een stigma plaatsen op hiv. Het aantal mensen met hiv wereldwijd is 36.900.000. Aantal geschatte nieuwe hiv-infecties in Suriname per jaar is 200. Personen in Suriname die medicamenten gebruiken is 2449, maar de totale geïnfecteerde volwassen en kinderen dat leeft met hiv is 4800.

Hello Gudu
Het stigmatiseren komt omdat personen niet goed geïnformeerd zijn over het onderwerp. Niet alleen in Suriname is er groot onbegrip over hiv en aids. Hello Gorgeous is een Nederlands tijdschrift, dat al in 24 edities, verhalen verzamelt over personen die leven met hiv. Een tijdschrift voor een ieder die meer wil weten over hiv. In 2017 zijn Kees Brinkman en Christio Wijnhard begonnen met het verzamelen van verhalen in Suriname. Kees heeft voor de fondsen gezorgd, zodat deze editie kon worden uitgegeven. Met de 25ste editie van dit magazine is hiv Suriname belicht. Een volledige uitgave waarbij Surinamers in zowel Nederland als Suriname praten over leven met een hiv-infectie. Christio die in Suriname het inhoudelijk gedeelte coördineerde, heeft ervoor kunnen zorgen dat er diversiteit in het blad te zien is. Er zijn personen opgetekend in de verschillende leeftijdsklasse, werkenden en niet werkenden, uit de gezondheidszorg en vooral de media. Merkwaardig in het blad is het verhaal over een moeder die hiv heeft, en een gezond kind ter wereld bracht.

Medicijnen
Veel van deze personen zijn niet open over hun infectie. Wat Kees heeft gemerkt is dat personen die wel hun verhaal hebben gedeeld en over hiv praten; stigma op het onderwerp lichter maakt. Kees heeft in Nederland veel collega’s helpen scholen en begeleiden op dit onderwerp. Hij komt een aantal keren in Suriname om dat ook te doen binnen de medische sector door middel van een symposium. De laatste keer toen hij in Suriname kwam sprak hij met actoren binnen het werkveld. Het is een mythe dat geïnfecteerde niet kunnen presteren op het werk en vaker ziek worden, zegt Kees. Christio deelt dat hij diabeet is. ‘Leven met suikerziekte is veel erger dan met hiv, want ik kan vaker plotseling ziek worden, terwijl een hiv geïnfecteerde niet, wanneer die zijn medicijnen op tijd inneemt.’ Het innemen van de medicijnen zijn van belang om beter te kunnen worden, zegt Kees. De medicamenten zijn net een slaappil voor het virus. Op langer termijn is het virus niet meer actief, wordt niet meer gedetecteerd in het bloed, waardoor dit virus niet meer overdraagbaar is. Bij het niet innemen van de medicijnen kan het virus zich verder ontwikkelen en kan de geïnfecteerde overlijden aan aids. De laatste fase van het niet behandelde virus.

Ondersteuning
Er is aandacht vereist voor deze groep personen die een normaal leven kunnen leiden. Het magazine Hello Gorgeous is bewijs van personen die leven met hiv; er gezond en wel uitzien en zich ook zo voelen. Voor Christio en Kees is het van belang dat elke kwetsbare groep binnen de samenleving ondersteuning krijgt van vooral familie. Hoe sneller iemand die besmet is begeleidt wordt, hoe gezonder de samenleving. De medische sector is eveneens een belangrijke factor om patiënten verder te begeleiden hun medicamenten in te nemen. Kees deelt een anekdote over landen, die economisch kapot zijn gegaan, omdat personen met hiv zijn verstoten van hun werkplek. Wereldwijd hebben 36 miljoen mensen hiv. Wat zal dat betekenen voor de economie, wanneer het ook uit een groep bestaat tussen de 25 en 40? Om nog meer begrip op te brengen voor het onderwerp wordt er door ‘plus.sr’ een speciale uitgave uitgebracht van de overige verhalen die Christio Wijnhard in Suriname heeft verzameld. 3500 exemplaren van Hello Gudu liggen verspreid in Ziekenhuizen, RGD-poli’s, verzekeringsmaatschappijen, restaurants, Diabetre, de Dermatologische Dienst, verschillende instituten en opleidingen alsook One-Stop Shops. Helaas is deze editie niet gedrukt in Suriname, vanwege de te hoge kosten. Christio hoopt dat met de andere uitgaven Surinamers zullen meewerken aan een product dat speciaal bedacht is voor Suriname en door Surinamers. Op 1 december is het Wereldaidsdag.-.

 -Xaviera L. Arnhem-