Situatie Marowijne rivier blijft prioriteit voor Suriname en Franse Republiek

1 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 31 oktober 2018- Minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van de Franse Republiek, Antoine Joly, hebben eerder deze week voor de tweede keer gesproken over de situatie op de Marowijne rivier.

Tijdens dit onderhoud is het belang benadrukt van goed nabuurschap, alsook om op korte termijn te komen tot nadrukkelijke afspraken over het beheer en de samenwerking ten aanzien van de Marowijne rivier. Het is een feit dat Suriname en de Franse Republiek een grensrivier met elkaar delen.

Er is afgesproken dat wederzijdse delegaties binnenkort om de tafel zullen zitten om te geraken tot eenduidigheid over de loop van de grenslijn. Beide landen vinden het van eminent belang om middels dialoog duurzame oplossingen te brengen, op zowel diplomatiek als technisch gebied.

Vorige week hebben Franse troepen acties uitgevoerd in het gebied waarbij bezittingen van goudzoekers zijn vernield.

-Ashna Phoelsingh & Kishan Jalimsingh/ bronnen: ministeries van JusPol & BuZa-