Symbolische overhandiging ‘weegbrug’ Peperpot

29 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 29 november 2018 – Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) zal verschillende maatregelen treffen, om de investeringen gedaan in onze infrastructuur te beschermen. Het ordenen van zwaar transport is één van de belangrijke maatregelen die het ministerie nastreeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie. In het kader hiervan heeft minister Patrick Pengel van OWT&C op dinsdag 27 november 2018, symbolisch een ‘weegbrug’ overhandigt aan het Korps Politie Suriname (KPS).

Deze “weegbrug” zal te Peperpot in Commewijne in gebruik worden genomen,

Het is de bedoeling dat het KPS zelfstandig wegingen van alle vrachtwagens zal doen bij de controlepost, zegt waarnemend korpschef Roberto Prade, bij de overhandiging. Hij gaf verder aan dat de weegbrug belangrijk is om alle vrachtwagens te controleren en zo na te kunnen gaan als men zich houdt aan de toegestane tonnage die bij wet is bepaald. De toegestane tonnage is 13 ton per as.

In de afgelopen jaren is gebleken dat voertuigen overbeladen zijn en schade toebrengen aan onze infrastructuur zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van OWT&C. De wegen worden hierdoor kapotgereden. De controle zal binnenkort aanvangen. Daartoe zijn de voorbereidingen in volle gang. De samenleving zal met behulp van voorlichtingsprogramma’s worden geïnformeerd.

Wip geeft aan dat het ministerie van plan is om op verschillende locaties controleposten met weegbruggen te plaatsen. De gebieden worden geïdentificeerd en de bedoeling is om vanuit meerdere punten de controle en handhaving te plegen.

-Bron: Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie-