Verkiezingsactoren nemen Nota van Aanbevelingen aan

21 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 21 november 2018 – Verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van een sterke en gezonde democratie. Het is een groot moment, waarbij de samenleving direct of indirect de richting van het land helpt meebepalen. Elke stemgerechtigde heeft het recht deel te nemen aan de verkiezingen.
Om na te gaan of en welke verbeterpunten er zijn ten aanzien van de organisatie van verkiezingen, heeft het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) de vorige maand diverse verkiezingsactoren bij elkaar gebracht om de verkiezingen van 2015 te evalueren. Daarbij zijn er een aantal zeer belangrijke aanbevelingen aangenomen. Tot deze aanbevelingen behoren:
• De werving van leden en personeel voor de verkiezingsorganen moet transparanter geschieden.
• De leden en het personeel van de verkiezingsorganen dienen te worden getraind voor elke verkiezing. De training moet in ieder geval inhouden: verkiezingswetgeving, procedures en taken en bevoegdheden van de verschillende actoren.
• Politieke partijen zullen een “Code of Ethics” overeenkomen met elkaar.
• De door Biza geaccrediteerde observers van de politieke organisaties dienen de processen-verbaal als getuige mede te ondertekenen.
• Alle stakeholders moeten geïnformeerd worden over de instructies gericht aan het stembureau.
• De communicatie tussen de verschillende verkiezingsorganen moet dringend verbeterd worden.

De aanbevelingen zijn samengevat in een Nota van Actiepunten Verkiezingen 2020, die bestemd is voor minister Mike Noersalim van het ministerie. Alle deelnemers hebben hun handtekening geplaatst voor akkoord. Het is de bedoeling dat de deelnemers de Nota van Aanbevelingen verder bespreken binnen hun organisaties. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos verwacht ook dat als er vraagtekens zijn, hierop feedback komt. “En als we dat doen, dan hebben we in 2020 toch wel voldoende commitment en draagvlak voor de verbeteringen”, aldus Van Dijk-Silos.

-Bron: MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN-