Verklaring Ministerie Sport- en Jeugdzaken inzake Jeugdambassadeurs verkiezingen

24 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 24 november 2018 – Middels deze verklaring wenst het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken duidelijkheid te brengen in de kwestie van de jeugdambassadeurs verkiezingen.

De jeugdambassadeurs worden, volgens het Staatsbesluit van 10 januari 2017 houdende ‘Vaststelling van nieuwe regels inzake het Nationaal Jeugd Instituut artikel 12’, door het NJP gekozen.

Het afgelopen jaar, november 2017, is het proces gestart van de jeugdambassadeurs verkiezing voor de CARICOM, United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) en Sport. Het proces houdt in: de kandidaatstelling, sollicitatie gesprekken, selectie kandidaten, kennismaking kandidaten met het Nationaal Jeugdparlement (NJP) en de verkiezingen. Het proces werd geleid door een interministeriële commissie geïnstalleerd door de directeur van Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem- Pinas. Dit betekent dat de werkgroep rechtstreeks rapporteerde naar de directeur.

Naar aanleiding van het feit dat het Surinaams Olympisch Comité (SOC) zich reeds ontfermd over een jeugd sportambassadeur, heeft het ministerie het besluit genomen om de verkiezingen voor de categorie “Jeugd sport ambassadeur” achterwege te laten. Hiermee wordt er ook voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt.

Het proces van de voorbereidingen van de verkiezingen is niet naar wens verlopen. Naar aanleiding daarvan wordt het opnieuw gestart. Het voorstel was gedaan door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken dat vervolgens werd aangenomen door het NJP in een vergadering van zaterdag 17 november j.l.
Om de voorbereidingen van de verkiezingen voor de CARICOM en de UN SDG opnieuw te starten is er een nieuwe interministeriële commissie geïnstalleerd door de directeur van Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem- Pinas op vrijdag 23 november j.l. De commissie is verantwoordelijk voor een transparant proces naar de verkiezingen toe. Voor de bekendmakingen met betrekking tot de kandidaatstelling kunnen de berichten in de media en de facebook pagina van het ministerie de komende periode gevolgd worden.
-Ministerie van Sport – en Jeugdzaken-