Volksgezondheid en SZF openen verstrekpunten Drietabbetje en Stoelmanseiland

14 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 14 november 2018 – In het voornemen van de regering om de toegang tot de zorg landelijk voor een iedereen bereikbaar te maken, zijn er op donderdag 8 november te Drietabbetje en Stoelmanseiland verstrekpunten geopend. Ter plaatse zijn datacardprinters in gebruik genomen, waarmee de mogelijkheid is gecreëerd om per direct basiszorgkaarten te maken voor de lokale bevolking.

De delegatie bestond uit minister Antoine Elias van Volksgezondheid, de SZF directeur Rick Kromodihardjo en de adjunct- directeur van de Medische Zending Suriname, Herman Jintie.

Lokale bewoners, die door het SZF worden ingezet, zijn getraind in het ter plekke printen van de kaarten. In deze gaat het om de zogenoemde BaZo- en BZV-kaarten.

Voor een BaZo-kaart komt iedereen in de leeftijdscategorie 0 t/m 16 jaar en 60 jaar en ouder in aanmerking, terwijl personen in de leeftijdsgroep 17 t/m 59 jaar na screening in aanmerking komen voor een BZV-kaart. Beide producten die door het SZF worden uitgegeven, vallen onder de zogenoemde basiszorgverzekering vanwege de overheid, doch hebben elk hun eigen dekking.

Voor het printen van de verzekeringsbewijzen in deze rurale gebieden, is de aanwezigheid van een stabiele internetverbinding van groot belang. In totaal zullen in eerste aanleg 15 printmachines geplaatst worden in diverse dorpen en plaatsen in de verschillende districten. Met de decentralisatie van deze dienstverlening hopen het ministerie van Volksgezondheid en het SZF het gemak en de zekerheid voor de verzekerde te vergroten. De rechthebbende hoeft met deze maatregel niet meer naar één van de kantoren van het SZF in Paramaribo voor het maken of verlengen van zijn BaZo- of BZV-kaart.

Eerder is Brokopondo aangedaan met een mobiele unit van het SZF, terwijl in Wageningen en Coronie permanente verstrekpunten zijn opgezet. Voor het welslagen van dit project werken het SZF en de Medische Zending voor wat betreft facilitering van de kantoren, beide werkarmen van Volksgezondheid, nauw samen. De verantwoordelijke districtscommisarissen particperen verder met logistieke ondersteuning en vaststelling van waar de printmachines het hardst nodig zijn. Via de dc’s wordt eveneens het contact gelegd met de lokale traditionele leiding.

Het SZF is verantwoordelijk voor het verstrekken van ziektekostenverzekeringskaarten, aan door de regering aangewezen groepen

– Bron: Minister van Volksgezondheid –