Wat veroorzaakt een hoge(re) stroomrekening dan normaal?

24 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 24 november 2018 – Vanuit de samenleving is er de afgelopen tijd een toename aan verbruiksklachten te merken bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Wanneer een klant geconfronteerd wordt met een hoge(re) rekening dan die gewend is te betalen kan dit verschillende oorzaken hebben. Met de hete periode die haast achter de rug schijnt te zijn, kan de stroomrekening inderdaad zijn verhoogd als gevolg van een verhoogd verbruik. Denk hierbij aan airco’s die langer en op lagere temperaturen draaien, koelkasten die vaker geopend worden enzovoorts.
Een hogere stroomrekening dan gebruikelijk kan ook voorkomen wanneer de stroomrekening wordt opmaakt op basis van een berekend (gemiddeld) verbruik. Deze situatie ontstaat wanneer de EBS over een langere periode niet over de juiste meterstand kan beschikken (bijvoorbeeld door structureel niet toegankelijke meters). De stroomrekening wordt dan opgemaakt op basis van het laatst gemeten verbruik van de klant. Zolang de EBS niet over de juiste meterstand beschikt, wordt de rekening elke maand op basis van dit geschat verbruik opgemaakt.
Klanten bij wie het verbruik hoger lag dan door de EBS geschat, krijgen hierdoor een suppletierekening, die is gebaseerd op het werkelijk verbruik over de periode waarbij er geen meteropname heeft plaatsgevonden. Het verschil dat de klant verschuldigd is kan middels een betalingsregeling bij een van de EBS incassokantoren worden voldaan. Het kan ook voorkomen dat klanten juist minder hebben verbruikt dan door de EBS toegepast in de periode toen de meterstand niet bekend was. Deze klanten mogen zich aanmelden bij de EBS met de meest recente meterstand waarna het teveel betaalde bedrag wordt verrekend.
Verbeterslagen
Om verbetering te brengen in het probleem van verbruiksklachten heeft de EBS verschillende interventies gepleegd.
Om de accuratesse van de opgenomen meterstanden te verbeteren en het werkproces te versnellen wordt de meteropname in het EPAR-gebied (Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne, Saramacca) nu door middel van handheld terminal, digitaal op locatie ingevoerd in plaats van handmatig. Dit helpt niet alleen de invoertijd drastisch reduceren, maar zorgt ook het foutloos overzetten van data. De EBS heeft plannen om ook de overige districten te voorzien van deze handheld toestellen.
Het meteropname korps is drastisch versterkt. Landelijk is het aantal meteropnemers verdubbeld De EBS doet tegenwoordig ook middagmeteropname en meteropname in het weekend wanneer klanten thuis zijn.
Volgens de aansluitvoorwaarden is de EBS verplicht periodiek de meteropname te doen. Momenteel gebeurt dit eens in de 3 maanden. De EBS heeft plannen om de meteropname nu om de ene maand te doen, waardoor een groter gebied maandelijks kan worden aangedaan.
Landelijk zijn er meer dan 20,000 klanten bij wie de meterstand langer dan 3 maanden niet is opgenomen en bij meer dan 3,000 klanten langer dan 10 maanden. Dit betekend dat de stroomrekening gedurende deze periode is opgemaakt op basis van een berekend verbruik.
Een van de maatregelen om aan deze meterstanden te komen is het blokkeren van de rekening bij de kassa. Dit betekent rekening van klanten bij wie de EBS langer dan 10 maanden de meterstand niet heeft kunnen opnemen, wordt geblokkeerd. Deze klanten worden verwezen naar de klantenservice alwaar er contactgegevens worden uitgewisseld voor een meteropname afspraak. De blokkering wordt hierna onmiddellijk opgeheven.
Ook liggen er plannen klaar voor het gebruik van smartmeters. Smartmeters zullen de fysieke meteropname compleet vervangen en op afstand zal het bedrijf in staat zijn om de meterstanden maandelijks af te lezen. Dit zal op lange termijn het probleem van verbruiksklachten volledig elimineren. Doordat de meter niet kan worden benaderd geeft het bedrijf klanten ook de gelegenheid om de meterstand zelf door te geven. Het doorgeven van de meterstand door de klant is gangbaar niet alleen in Suriname, maar wereldwijd worden klanten van utiliteitsbedrijven in de gelegenheid gesteld zelf de meterstand door te geven. Via de website, een smsje of telefonisch kan elke klant maandelijks zelf de meterstand doorgeven. Dit behoort tot een van de E-service mogelijkheden die utiliteitsbedrijven hun klanten bieden, om geschatte rekeningen te voorkomen.
De EBS drukt klanten op het hart om de verbruiksmeter altijd toegankelijk te houden voor de EBS. Volgens de aansluitvoorwaarden dient de EBS te allen tijde toegang te hebben tot de verbruiksmeter. Bij meters die structureel niet toegankelijk zijn, kan het vermoeden ontstaan dat er bij de meter onregelmatigheden plaatsvinden, omdat de juiste meting van het verbruik voor langere periode niet gecontroleerd kan worden. Ook wordt er door klanten niet optimaal gereageerd op poortbrieven die worden achtergelaten. De klant wordt derhalve verzocht om uw meterstand via het welbekende nummer 175 of via de website door te geven.

-N.V.E.B.S.-