Wereldbank helpt bij uitbaggeren Saramaccakanaal

2 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 2 november 2018- De Wereldbank is bereid gevonden om het uitbaggeren en uitdiepen van het Saramaccakanaal te financieren. Dit laat het ministerie van Openbare werken, Transport en Communicatie (OWT&C) weten in een persbericht.

Maar, om het plan te kunnen realiseren moet een aantal procedures gevolgd worden. Tijdens en na deze werkzaamheden zullen er milieu- en sociale veranderingen kunnen optreden. Met betrekking tot de planning voor het rehabiliteren van het Saramaccakanaal zijn onderzoekingen verricht. Belanghebbenden zijn maandag hierover geïnformeerd.

Ritesh Sardjoe, senior technisch medewerker van het ministerie van OWT&C, zegt dat het bijkans 60 jaar geleden is dat dit kanaal een volledige onderhoudsbeurt heeft gekregen. Het Saramaccakanaal is één van de meest belangrijke kanalen, omdat het een groot gebied ontwatert, waaronder het district Saramacca, district Wanica, Kwattaweg en omgeving tot Paramaribo Zuid. Het kanaal is 30 km lang en 40 meter breed.
Hij geeft verder aan dat een groot deel van het water via sluisgangen afgevoerd wordt naar de Surinamerivier en een klein deel via de Saramaccarivier. Het is ondertussen in delen dichtgeslibd, waardoor het overtollig water bij regen niet snel doorstroomt naar de rivieren. Hierdoor ontstaat er wateroverlast in sommige gebieden.

Volgens planning moeten de werkzaamheden in 2024 afgerond zijn. Tijdens de werkzaamheden zal er een team samengesteld worden met deskundigen van het ministerie van OWT&C. Deze unit zal belast zijn met de dagelijkse coördinatie van het project.

 

 

 

 

 

 

-Ashna Phoelsingh & Kishan Jalimsing/ bron: ministerie van OWT&C-