Workshop bevolkingsanalyse en bevolkingsbeleid succesvol afgesloten

6 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 6 november 2018- De driedaagse workshop ā€˜Bevolkingsanalyse en beleid in Suriname: issues, proces en verwachte resultatenā€™, die het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met het Planbureau Suriname en de United Nations Population Fund (UNFPA) heeft georganiseerd, is naar tevredenheid afgesloten.

De workshop had als doel om van gedachten te wisselen over het alles overstijgend belang van bevolkingsanalyse en bevolkingsbeleid. Aan deze workshop hebben diverse ministeries en belanghebbenden binnen het bevolkingsbeleid deelgenomen.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken gaf bij de opening aan dat beleidsonderzoek en analyse een sleutelrol spelen bij de voorbereiding van Suriname Vision 2035 en het daarin geĆÆntegreerd bevolkingsbeleid. De bewindsman heeft de wens uitgesproken beleidsmatig een aantal zaken te formuleren en als beleidsmakers antwoorden te kunnen krijgen middels de issues die op de workshop zijn aangekaart.

Ook sprak de minister de hoop uit dat de workshop een aanzet geeft voor de gedachtenvorming over de Bevolkingssituatie Analyse (BSA), die de regering voornemens is samen met de UNFPA in 2019 uit te voeren, als voorloper op de formulering van een nationaal bevolkingsbeleid.

-Ashna Phoelsingh & Kishan Jalimsing/ bron: ministerie van BiZa-