Workshop formulering voorwaarden tabakswet ambtenaren

22 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 22 November 2018 – Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de Pan American Health Organization(PAHO) op dinsdag 20 november in de banquethall van Torarica, een eendaagse workshop georganiseerd..

Het doel van de workshop was om samen met de de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme, Arbeid, Justitie en Politie en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur na te gaan wat de uitdagingen zijn binnen de verschillende sectoren om het gebruik, het verhandelen en importeren van tabak te minimaliseren of dan wel te elimineren.

De voorzitter van de nationale assemblee, Jenny Simons geeft aan dat de aanname van de tabakswet in DNA een groot succes is geweest, maar dat tegengas vanuit de tabaksindustrie niet is uitgebleven. Zij geeft verder aan dat de niet-rokers niet voldoende bewust zijn van de mogelijkheden tot protest, die de tabakswet hen biedt.

Volgens de directeur van Volksgezondheid, Maureen Wijngaarde, moet het interministerieel bureau ter ontmoediging van het gebruik van tabak en tabaksproducten weer in werking gesteld worden. Dit bureau zou volgens de directeur zorg moeten dragen voor de handhaving en naleving van de tabakswet.

Met betrekking tot de voorlichting van deze wet naar de samenleving toe zegt de directeur dat gebruik gemaakt zal worden van de regionale organen zoals het burger informatiecentrum en de reeds bestaande programma’s binnen het ministerie van Volksgezondheid.

-Bron: Ministerie van Volksgezondheid-