“Actief bijdragen aan Universal Health”

3 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 3 december 2018 – Via het ministerie van Volksgezondheid, kwam vanmorgen het onderstaande communnique binnen:

Een vervolgactiviteit voor leiders van Geloofsgemeenschappen en NGO’s, georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname als onderdeel van de activiteiten onder het 10e EDF/CARIFORUM project, uitgevoerd door PANCAP.

Zaterdag 1 december 2018, Vergaderzaal Courtyard by Marriott, Anton Drachtenweg, Paramaribo

Communiqué

Wij, leiders en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen en andere niet-gouvernementele organisaties die een bijdrage leveren- of wensen te leveren- op het gebied van HIV en/of Gezondheid, bijeengekomen op 19 en 20 oktober en 1 december 2018, informeren de Surinaamse samenleving als volgt:
HIV is ook voor Suriname een maatschappelijk probleem, waarbij onze gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot het beëindigen van de epidemie.
Wij ondersteunen en hebben de intentie naar beste kunnen actief bij te dragen aan de verschillende initiatieven en streefdoelen, die Suriname via het Ministerie van Volksgezondheid ondersteunt en tracht te behalen in verband met het realiseren van een AIDS-vrije samenleving, waaronder “SDGs”, “Universal Access”, “90-90-90”, “Combination Prevention”, “Treat All”, “EMTCT”, “U=U”, “Treatment as Prevention” en “Ending AIDS”.
Het belang van op feiten gebaseerde informatie over gezondere leefstijlen in het algemeen en de preventie van- en het leven met- HIV in het bijzonder, onderkennen wij. Om in staat te zijn op de best mogelijke manier hiertoe bij te dragen en om een ieder in staat te stellen voor zichzelf zo goed mogelijke keuzen te kunnen maken, willen wij bevorderen dat deze informatie wordt gedeeld en terecht komt bij jongeren, ouderen, mannen, vrouwen en alle andere relevante groepen binnen onze samenleving.
Stigma en discriminatie is een belangrijk aandachtspunt om vorderingen te boeken. Wij willen ons ervoor inspannen om van elkaar te leren over hoe het best bij te kunnen dragen aan het wegmaken van vooroordelen, terwijl we wederzijds respect en harmonie bevorderen.
Wij zijn voor mensenrechten en roepen op tot het waarborgen hiervan voor iedereen op Surinaams grondgebied. In het bijzonder het recht op gezondheid.
Onze volledige ondersteuning heeft het thema van Wereld AIDS Dag “KNOW YOUR STATUS”, omdat we onderkennen dat het doen van een HIV test van belang is voor personen om op basis daarvan gepaste stappen te kunnen ondernemen in verband met een gezonder leven; hetzij behandeling, hetzij gecontinueerde preventie. Wij roepen op om gebruik te maken van de beschikbare diensten en zeggen support toe aan diegenen die dat nodig hebben, voor, tijdens of na het doen van de test.
Om gecoördineerd deze actieve bijdrage te leveren is per heden, 1 december 2018, een gezamenlijk netwerk ingesteld, bestaande uit leiders en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen en andere niet-gouvernementele organisaties, alsook deskundigen die een bijdrage leveren- of wensen te leveren- op het gebied van gezondheid en/of HIV. “Sabi libi, tek’ a test!”

Contact voor meer informatie: (1) Ds. Daniëlle Dokman – 8552784 (2) dhr. Luciën Govaard – 8896252

-MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID-