Arbeid geeft toestemming langere werktijden in verband met komende feestdagen

7 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 07 december 2018 – Het ministerie van Arbeid geeft met de publicatie van de Algemene Overwerkvergunning in het advertentieblad van de Republiek Suriname, toestemming aan bedrijven om langere werktijden te hanteren in verband met de komende feestdagen. Door de verwachte drukte mogen bepaalde bedrijven hun personeel langer arbeid laten verrichten en wel in de periode van 17 tot en met 29 december, met uitzondering van 23, 24, 25 en 26 december 2018.

In deze periode is het toegestaan om het personeel van onder andere winkels, cafés, en restaurants maximaal 11 uren per dag arbeid te laten verrichten, terwijl de werknemers van brood- en banketbakkerijen zelfs 13 uren per dag arbeid mogen verrichten. In geen geval mag in voornoemde periode een werknemer langer dan 64 uren per week arbeid verrichten. Indien de werkgever “ploegendienst” prevaleert boven “overwerk”, dient hij evenwel schriftelijke “Goedkeuring Werktijdenregeling” te hebben van het hoofd van de Arbeidsinspectie. Ploegendienst of werken in shift verband houdt in dat de werkgever zijn werknemers in ploegen laat werken. In dat geval mag het personeel niet langer werken dan 8½ uur per dag of 48 uren per week.

Het ministerie wenst te benadrukken dat deze Algemene Overwerkvergunning geen vrijbrief is naar werkgevers toe, om in strijd te handelen met de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Voor overwerk dient minimaal anderhalf maal het vastgesteld loon te worden betaald. Voor de zondag dient de werkgever tenminste tweemaal het vastgestelde loon te betalen. Ook al is er geen sprake van overwerk, dient de werkgever overwerkvergoeding te betalen indien de

werknemer op de zondag moet werken. Daarboven dient de werknemer in dezelfde werkweek ook nog een andere vrije dag toegekend te krijgen.

Het ministerie is bekend met de behoefte van bedrijven naar langere werktijden in deze periode van het jaar. Dit is de reden waarom het ministerie jaarlijks in de maand december middels de publicatie van de Algemene Overwerkvergunning inspeelt op deze behoefte. De Arbeidsinspectie zal streng erop toezien dat het maximaal aangegeven aantal uren voor het verrichten van arbeid niet wordt overschreden. Tevens zal strenge controle worden uitgeoefend op de naleving van de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Ook zal op worden toegezien dat werknemers minimaal een half uur schaften, telkens als ze om de vijf uren arbeid hebben verricht.

-Bron: Ministerie van Arbeid-