Archieven belangrijk voor transparant beleid

9 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 09 december 2018 – Archieven zijn een bewijsstuk van beleid dat is gevoerd, ofwel handelingen die de leiding van overheidsinstellingen heeft gepleegd. “Wij spreken vaak van transparant beleid en daarvoor moet je verantwoording afleggen. Je kunt geen verantwoording afleggen als je de documenten niet in handen hebt”, zegt directeur Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad van het Nationaal Archief Suriname (NAS).
De directeur drukt daarom ministers en directeuren van overheidsinstellingen op het hart om zich te oriënteren op de afdelingen die direct te maken hebben met archiefvorming. Dat zijn de afdelingen Documentatie en Informatie Vorming (DIV) en semi-statische archieven. Hierdoor kunnen zij een beter beeld hebben over het belang van het project ‘Opstellen Selectielijsten’. Aan de hand daarvan moeten

overheidsarchieven worden geselecteerd voor permanente bewaring. Het project Opstellen Selectielijsten duurt twee jaar.
De jaarlijkse planning van het NAS is ook ditmaal middels verschillende projecten uitgevoerd. Onder andere is het personeel bijgeschoold en is een groot project gestart om ordening te brengen in het behoud en beheer van overheidsarchieven. Het personeel is tevens bijgeschoold om papieren archieven zelfstandig te restaureren en gereed te maken voor digitalisering. Ook is het Nationaal Archief Informatie Systeem (Nais) in gebruik genomen. Dit systeem verschaft bezoekers toegang tot gedigitaliseerde informatie.

Het is ruim een jaar geleden dat archieven over Suriname uit de koloniale periode zijn overgebracht naar het NAS. Tjien Fooh – Hardjomohamad merkt op dat deze bronnen nog steeds te weinig worden geraadpleegd. “De studenten van de opleiding geschiedenis en de historici maken gebruik van de archieven, maar de samenleving heeft het nog laten liggen”. Zij benadrukt dat het NAS er niet alleen is om archieven te bewaren, maar dat ze die ook beschikbaar stelt voor onderzoek.
-MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN –