Beƫindigen van de HIV epidemie

2 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 02 december 2018 – Suriname heeft de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang geboekt op het gebied van hiv. Door de beschikbaarheid van combinatie hiv-remmers, is hiv de afgelopen 20 jaren goed te behandelen. Hiv geĆÆnfecteerde vrouwen, die hun remmers trouw innemen krijgen kinderen zonder hiv. Er zijn steeds meer mensen die leven met hiv, die hiv-remmers gebruiken en er gaan minder mensen dood aan de gevolgen van hiv/aids. Het is gepast om in het kader van de 30ste Wereld Aids Dag (WAD) op zaterdag 1 december 2018, hierbij stil te staan en om ons te realiseren dat er ondanks deze successen nog een lange weg te gaan is.

Weten is beter; Doe de hiv test!
Zeer toepasselijk is het thema voor WAD 2018: ā€œKnow Your Statusā€. Dit, omdat de hiv test die enige is, die kan bevestigen of iemand met hiv geĆÆnfecteerd is of niet. Is het resultaat dat je hiv hebt, dan wordt je behandeld met hiv-remmers en kan je zodoende je kwaliteit van leven behouden en zelfs verbeteren. Wanneer het resultaat van de test is dat je geen hiv hebt, dan kun je vooral eraan werken dat zo te houden.
Te meer omdat in Suriname effectieve behandelmogelijkheden beschikbaar en toegankelijk zijn, zijn de consequenties van het niet weten of het laat ontdekken van hiv ook verstrekkend voor de persoon zelf. Het hiv-programma/ Ministerie van Volksgezondheid staat daarom ook volledig achter het thema van WAD. Het thema sluit aan bij eerdere campagnes van het Ministerie van Volksgezondheid bekend als ā€œSabi Libi, Tek a Testā€, maar ook op campagnes in buurlanden zoals BraziliĆ«, waarmee op het gebied van hiv wordt samengewerkt. Zij spreken van ā€œLiving Better Knowingā€. Met het oog op de bijdragen van alle mensen uit onze samenleving, moet worden gesteld dat het doen van een hiv test een belangrijke stap is om het ministerie en ons land bij te staan bij het behalen van het gezamenlijk werelddoel om in 2030 de hiv-epidemie te beĆ«indigen.

Treat All, al Ć©Ć©n jaar de behandel richtlijn
Naar schatting gebruiken ongeveer de helft van de personen die met hiv leven in Suriname (ruim 2500 personen) hiv-remmers. Van de overige 2500 personen schat het hiv-programma dat zeker 1000 ā€“ 1500 personen hun status nog niet kennen. De mensen die hun status al kennen, maar nog niet op remmers staan, zullen via hun arts ook behandeling aangeboden krijgen in de komende tijd. Het hiv-programma vanuit het Ministerie van Volksgezondheid adviseert daarom aan deze groep personen om zich voor behandeling te melden bij hun huisarts of behandelaar. ā€œTreat Allā€ houdt in dat alle mensen die leven met hiv behandeld moeten worden en wel zo snel mogelijk nadat de diagnose is bevestigd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal deze behandelwijze het beste effect hebben voor de geĆÆnfecteerde, maar ook voor het beĆ«indigen van de epidemie in het algemeen.
Bij op tijd starten en trouw innemen van hiv-remmers kan iemand die met hiv leeft zowat even oud worden als iemand zonder HIV. Bij een succesvolle behandeling met hiv-remmers zal de concentratie van het virus in het lichaam dalen tot onder een kritieke detectie grens. Ook bekend als ā€œviral load ondetecteerbaarā€. Bij een ondetecteerbare virus hoeveelheid zullen de schadelijke gevolgen van hiv op het lichaam sterk afnemen en zal hiv veel moeilijker overdraagbaar zijn op een andere persoon. De wereld spreekt populair gezegd over ā€œUndetectable = Uninfectiousā€ (U=U) of anders gezegd: bij mensen die een constant onderdrukte hoeveelheid hiv in het bloed hebben, zal de overdracht van het virus op anderen niet meer plaatsvinden.
Behandeling met hiv-remmers is dus niet alleen levensreddend voor degenen die al een verlaagde weerstand hebben ontwikkeld als gevolg van hun hiv infectie, maar in belangrijke mate levensverlengend voor degenen wiens weerstand nog voldoende intact is. Hierdoor kunnen personen die hiv geĆÆnfecteerd zijn een goede kwaliteit van leven hebben: een normaal gezinsleven hebben; normaal schoolopleidingen voltooien; een baan hebben en carriĆØre maken; etc.
Nog voldoende werk; en dat moeten we samen aanpakken!

Behalve deze mogelijkheden, zien we in Suriname nog vrijwel dagelijks 1-2 personen bij wie hiv ontdekt wordt, waarvan een kwart van deze personen zich bovendien al bevindt in de aids fase. Dit is een teken dat het hiv-programma in Suriname nog niet eenieder bereikt die nu al met hiv leeft. Hierdoor is verspreiding van hiv ook moeilijker in te dammen. Het ministerie ziet een gepaste strategie in het inspireren van bijdragen vanuit specifieke groepen en gemeenschappen uit de samenleving. Gedacht moet worden aan burgers in het algemeen, leiders van geloofsgemeenschappen, NGOā€™s, beleidsmakers en parlementariĆ«rs, aanbieders van gezondheidszorg diensten, Personen die behoren tot groepen met verhoogd risico op hiv-infectie, Mensen die leven met hiv en dergelijke. Er vinden reeds inspanningen plaats in dit kader, maar de samenwerking kan zeker effectiever worden gemaakt.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-