Certificaatuitreiking managementtraining leidinggevenden Juspol

15 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 15 december 2018 – Een groep van vijftien leidinggevenden van de diverse afdelingen en onder-directoraten van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) hebben hun managementtraining certificaat in ontvangst genomen. De training heeft van 19 oktober tot en met 19 november 2018 geduurd. De groep moest eenmaal per week de training volgen. De uitreiking vond plaats op maandag 10 december op het ministerie.
Het doel van deze cursus was om de leidinggevenden tools aan te reiken om hun werk steeds beter te kunnen managen, door middel van de nodige vaardigheden en competenties die horen bij effectief en creatief leiderschap. Tijdens de training zijn verschillende thema’s die met management te maken hebben aan de orde gekomen. Leiderschapsstijlen, inzicht in persoonlijke leiderschapsstijlen, communiceren binnen een organisatie, succesvol leren onderhandelen, change management of omgaan met veranderingen op de werkplek, zijn allemaal zaken die de cursisten zijn bijgebracht.
Na elk behandelt onderdeel of thema moest de groep een individueel reflectieverslag indienen. In totaal heeft de groep 10 reflectieverslagen moeten indienen met als doel te groeien in het functioneren als leidinggevende door steeds te reflecteren op hun eigen handelen. Zowel de directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan alsook de directeur van Justitie, Mariane Chin A Fat en andere genodigden waren op deze certificaat-uitreiking aanwezig. Redan feliciteerde de groep en sprak de hoop uit dat de door hun opgedane kennis zeker merkbaar zal zijn in hun functionering.
Voor deze training werd de consultant Sunil Lacki aangetrokken.

-Bron: MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE-