Discussie rond Amazone bekken noodzakelijk

28 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 28 december 2018 – In het belang van de goedkeuring van het strategisch plan omtrent de samenwerking van lidlanden van het Amazone bekken, is verdere discussie van groot belang.

In dit verband heeft een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken geparticipeerd in de 21ste vergadering van de Raad van Amazonische Samenwerking.

Deze 21ste vergadering op Ambassadeurs niveau had als hoofddoel het goedkeuren van de “Amazonian Strategic Cooperation Agenda”, na herziening en updates van alle lid landen. Echter werd tijdens deze vergadering geen overeenstemming bereikt. De lidlanden hebben daarom besloten het document verder te bespreken via drie videoconferenties die intussen hebben plaatsgehad en op 21 december jongstleden is de strategische agenda van de Amazone (ASCA) 2019- 2030 goedgekeurd.

De Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) lidlanden Guyana,Colombia, Bolivia, Braziliё, Ecuador, Peru en Venezuela maken deel uit van deze samenwerking.

Deze organisatie heeft als doel, het ontwikkelen van die delen van het grondgebied van elk der lidstaten die deel uitmaken van het Amazone bekken en het continentaal Amazone gebied. Dit, op zodanige wijze, dat de gezamenlijke activiteiten wederzijds voordelige resultaten opleveren, waarbij tevens de bescherming van het milieu en rationele exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen in acht worden genomen.

Verder werd door het Braziliaans Samenwerkingsagentschap (ABC) een workshop verzorgd over trilaterale en Zuid-Zuid samenwerkingsmechanismen ter implementatie van projecten van de strategische agenda. De termijn van de nieuwe Secretaris-Generaal vangt aan op 1 januari 2019 en duurt tot 31 december 2021. Bij deze gelegenheid heeft de scheidende Secretaris-Generaal, Ambassadeur María Jacqueline Mendoza Ortega, de toekomstige Seretaris-Generaal, María Alexandra Moreira-Lopez van Bolivia voorgesteld aan de lidlanden. Deze vergadering was van 27 tot en met 29 november 2018 in Santa Cruz de La Sierra in Bolivia.

-Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken-