FBBO wenst gelijke uitbetaling van t.w.k

7 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 07 december 2018 – De Federatie van Bonden bij Overheid zorginstellingen (FBBO) heeft op 5 december 2018 een brief gericht naar de directeuren van de zorginstellingen. Het gaat bij deze om de vier maanden terugwerkende kracht, welke de regering heeft beloofd om in december 2018 aan de ambtenaren uit te betalen.

Het is de leden van de FBBO opgevallen dat na de onderhandelingen tussen de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en de regering, waarbij er besluiten zijn genomen voor alle landsdienaren; de bonden, nu gebundeld in de federatie apart moesten onderhandelen om de belangen van hun leden veilig te stellen. Bij deze gaat het om de financiële belangen. Voorbeelden hiervan zijn de koopkracht versterking die vanaf april 2017 aan de landsdienaren is uitbetaald en de zogenaamde 25% CLO verhoging waar het onduidelijk was als de ziekenhuizen het ook zouden moeten ontvangen. Inmiddels wordt dit vanaf september 2018 aan de ambtenaren uitbetaald. In beide gevallen moesten de bonden opnieuw onderhandelen over wanneer de zorginstellingen het zouden ontvangen.

De FBBO heeft de ontwikkelingen rondom het betalen van de vier maanden t.w.k. gevolgd en ook hun leden zijn in de verwachting hiervan. Zij is niet van plan achteraf te moeten onderhandelen en doet daarom via de directeuren een dringend beroep op de overheid c.q. het ministerie van Financiën om de middelen vrij te maken, zodat deze simultaan aan de overige overheidsinstanties wordt uitbetaald.

-Bron: De Federatie van Bonden bij Overheid zorginstellingen (FBBO)-