Gepensioneerden en Jubilarissen Justitie krijgen bijzondere erkenning

15 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 15 december 2018 – De gepensioneerden en jubilarissen die zich jaren hebben ingezet voor het werk en nog steeds hun krachten geven aan het ministerie van Justitie en Politie zijn gehuldigd. Het gaat om jubilarissen van de afgelopen jaren, 2016, 2017 en 2018 met respectievelijk 25, 30, 35 en 40 dienstjaren en gepensioneerden die op donderdag 13 december in de zaal van het Surinaams Olympische Comité (SOC) extra in de bloemen zijn gezet. De groep betreft alle niveaus die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van het ministerie.
“Het personeelsbeleid bij het Ministerie van Justitie en Politie richt zich niet alleen op de prestatie van medewerkers, maar ook op het belonen en waarderen van medewerkers. U verdient bijzondere erkenning voor geleverde bijdrage” haalde de directeur Operationele Diensten Lucretia Redan aan als eerste spreker van de avond. Er waren 39 gepensioneerden waaronder ook twee gewezen directeuren Inez Huyzen-Sedney en Humphrey Tjin Liep Shie. Verder zijn 4 personen met 40 dienstjaren, 21 met 35 dienstjaren, 29 met 30 dienstjaren en 46 met 25 dienstjaren gewaardeerd voor de tot nu toe geleverde diensten.

Marianne Chin A Fat, de directeur van Justitie, maakte de groep duidelijk dat iedereen belangrijk is in het team en sprak ook haar waardering uit voor de inspanningen die zij tot nu hebben gepleegd, zodat sommige doelen van het ministerie bereikt zijn.
“ Ik voel mij heel vereerd om u op een speciale manier te bedanken voor uw inzet”, zei justitieminister Stuart Getrouw, aan het begin van zijn speech gericht aan de jubilarissen en gepensioneerden. “De werkcyclus in het leven kan vergeleken worden met een leerschool, levenswijsheid en levenservaring, omdat je met mensen met verschillende karakter en eigenschappen moet samen werken om het gemeenschappelijk doel van het ministerie succesvol te realiseren. U bent een toegevoegde waarde, omdat het ministerie zonder u niet de bereikte resultaten zou hebben behaald. Nu mag u genieten van uw welverdiende rust. Zo bedankte Getrouw de gepensioneerden. Hierna mochten de jubilarissen een oorkonde, een bloemstuk en een gouden munt in ontvangst nemen, terwijl de gepensioneerden daarnaast ook een enveloppe met inhoud kregen. Onder de aanwezigen bevonden zich de waarnemend President van het Hof, Iwan Rasoelbaks, de Procureur Generaal Roy Baidjnath-Panday, stafmedewerkers, medewerkers, familieleden en vrienden van de jubilarissen en gepensioneerden. De aanwezigen werden vergast op de mooie tonen van de politie kapel met Humphrey Koulen als voorzanger. De avond werd afgesloten met een informeel samen zijn.

-Ministerie van JUSTITIE EN POLITIE-