Hoge stroomrekeningen Pokigron door gecumuleerd verbruik

24 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 24 december 2018 – Enkele gebruikers uit het gebied Pokigron hebben hun beklag gedaan inzake het voldoen van de verbruikskosten. In het verleden werd het gebied Pokigron door het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen voorzien van elektriciteit, welke was gebaseerd op 4 uren per dag. Ter uitvoering van haar Beleidsplan 2015 – 2020 heeft de Overheid uitgekeken naar mogelijkheden ter verbetering van de elektriciteitsvoorziening in het binnenland. Door tussenkomst van de IDB zijn fondsen beschikbaar gesteld aan de EBS via het Ministerie van Financiën. Één van de voorwaarden bij het aangaan van de lening was dat de gebruikers in de gebieden die 1 x 24 uur van elektriciteit voorzien zouden worden, voor de verbruikte elektriciteit zouden moeten “betalen”. Daarnaast werd ook als voorwaarde gesteld dat de opwekking mede moest plaatsvinden op basis van “Renewable Technology” (hernieuwbare technologie).

Het bovenstaande alsook alle andere voorwaarden, zoals het up-to-date brengen van de huisinstallaties, zijn op diverse meetings met de bewoners en dorpsleiding van Pokigron besproken alsmede uitgelegd. De dorpsleiding heeft zelfs het terrein alwaar het solar park is opgezet, waardoor invulling werd gegeven aan het “renewable” component, ter beschikking gesteld.

Met de dorpsgemeenschap zijn er meetings gehouden om het tarievenstelsel, welke hetzelfde is als in Paramaribo, uit te leggen. Ook de wijze waarop zuinig energie verbruik kan worden toegepast, is middels EBS informatie flyers in het sranang tongo verstrekt alsook zijn de verbruikers in het gebied van spaarlampen voorzien.

In februari 2018 is het hybride solar park in gebruik genomen. Uit de maandelijkse rapportage is gebleken dat er een gestadige groei is in het verbruik in het Pokigron gebied. Voor de betaling van het maandelijks verbruik kunnen de klanten terecht bij de lokale bank. Over het algemeen kan gesteld worden dat het betaalgedrag goed is.

Bij de overheveling van de aansluitingen onder het beheer van de Dienst Electrificatie Voorziening (DEV) naar EBS zijn enkele aansluitingen op een later tijdstip gemuteerd met als gevolg dat bij deze klanten helaas een opgestapeld verbruik is ontstaan. Bij de gevallen die via de dorpsleiding aan de EBS zijn doorgegeven zijn er waar nodig betalingsregelingen getroffen. Tijdens een krutu gehouden op 28 juli 2018 te Pokigron is vanuit de directie aan het dorpsgezag en de aanwezige bewoners gevraagd alle issues via haar aldaar gevestigde medewerkers door te spelen en af te handelen. Deze werk methode is nog steeds van kracht.

Eén van de klachten is het uitvallen van het systeem echter is dit gebaseerd op enkele kinderziektes binnen het systeem. De EBS is momenteel bezig met de opheffing van deze klachten die vanaf januari 2019 tot het verleden zullen behoren. Indien klanten menen schade te hebben opgelopen of klachten hebben, kunnen zij ook contact opnemen met de EBS via de

bekende contactgegevens en zullen deze klachten volgens de regels, die ook in Paramaribo van toepassing zijn, worden afgehandeld.

-Bron: EBS-