Juspol geeft extra aandacht aan veiligheid

16 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 16 december 2018 – Het ministerie van Justitie en Politie zal, gelet op de drukte in decembermaand extra alert zijn en wel in stad en district. Het is bekend dat in deze periode de gemeenschap in een feeststemming verkeert. .
Het ministerie stelt al haar ten dienste staande middelen beschikbaar om te zorgen voor het waarborgen van de veiligheid in het land. Alle dienstonderdelen te weten het Korps Politie Suriname(KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS), de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname(BBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren(KPA) zullen een optimale mate van alertheid vertonen.

Er is extra detachement gestuurd naar vooral de gebieden waar het veiligheidsrisico groter is. Opvallende en onopvallende veiligheidseenheden zullen worden ingezet om op te treden tegen orde verstoorders. Vanuit de afdeling Verkeer wordt er ook samen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie alle inspanning gepleegd om het verkeer in goede banen te leiden. Waar er werkzaamheden op de wegen worden uitgevoerd zal duidelijk verkeersmeubilair worden aangebracht of zal de politie ter plekke zijn om het verkeer te regelen. De politie zal zichtbaar zijn en ook landelijk de bekende roadblocks houden.

Weggebruikers worden gevraagd om zich strikt te houden aan de verkeersregels, verkeersinzichtelijk te handelen en de instructies van de politie stipt op te volgen.
Het ministerie doet er alles aan om het veiligheidsgevoel in de ruimste zin des woord binnen de samenleving op te voeren en rekent ook op de bijdrage van elke burger.

-Bron: MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE-