Klantvriendelijkheid is één van de topprioriteiten voor het SZF

5 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 05 december 2018 – De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) draagt een klantvriendelijk beleid heel hoog in haar vaandel. Klantvriendelijkheid is één van de topprioriteiten voor het SZF. Sinds de overname van de basiszorgverzekering in juni 2016 heeft het Staats Ziekenfonds er alles aan gedaan om waar nodig elke BaZo-/BZVverzekerde tegemoet te komen. Als zorginkoper heeft de maatschappij de verantwoordelijkheid om dit project goed te trekken.
Momenteel is er weer een drukte bij de verschillende SZF-kantoren. Ondanks herhaaldelijke oproepen en bekendmakingen is het helaas zo dat BaZo- en BZV-rechthebbenden tot het laatste moment wachten om hun kaarten te verlengen. Niet zelden komt het voor dat verzekeringen al verlopen zijn. Het SZF helpt echter iedere rechthebbende. Daarbij is het streven dat iedere verzekerde zo efficiënt mogelijk moet worden geholpen. Het is ons streven te voorkomen dat rechthebbenden zich meerdere malen moeten melden ten kantore van het SZF voor het verlengen van hun kaart.
De groep die zich nu aanmeldt, kan worden onderverdeeld in drie categorieën:
• indieners van nieuwe aanvragen
• rechthebbenden die door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn doorgestuurd naar het SZF om hun verzekering in orde te maken, en
• verzekerden wiens BaZo- of BZV-kaart reeds vervallen is of op punt van vervallen staat
Het SZF heeft zich voorbereid op deze drukte. Een goede accommodatie is daar onderdeel van. Er zijn tenten en stoelen geplaatst om de mensen zoals het hoort goed op te vangen.
Het Staats Ziekenfonds doet verder een beroep op de gemeenschap om niet tot het laatste moment te wachten om de kaarten te verlengen. Indien u weet dat u kaart vervalt, kunt u twee weken vóór de vervaldatum reeds langslopen om uw BaZo- of BZV-kaart te verlengen.

-Bron: Stichting Staatsziekenfonds-