Meer dan 1250 grondpapieren uitgereikt in Wanica

11 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 11 december 2018 – In het district Wanica zijn meer dan 1250 grondpapieren uitgereikt. Op maandag 10 december 2018 hebben medewerkers van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in het Kwatta Sport Complex deze documenten uitgereikt. Met deze stap probeert de overheid de jarenlange achterstand aan grondaanvragen in te lopen.

Minister van RGB, Roline Samsoedien, gaf aan dat zij ongeveer drie maanden geleden reeds in Wanica waren voor het uitreiken van grondpapieren. Vanwege de aantallen die nog niet behandeld waren was het nodig het district weer aan te doen. “De regering heeft beloofd om de welvaart en welzijn van de bevolking op een hoger niveau te brengen. En als je wilt werken aan je toekomst is het hebben van een stukje grond erg belangrijk”, sprak de bewindsvrouw de aanwezigen toe. Hoewel er al enkele keren grondpapieren uitgereikt zijn in Wanica, is dat volgens de minister nog lang niet genoeg. Er liggen nog een aantal duizend aanvragen die in fasen behandeld zullen worden.

Zekerheid en titel op de grond is volgens de districtscommissaris van Wanica Noord-West, Sarwankoemar Ramai, de basis voor vooruitgang. “Elke persoon en elk district streeft naar vooruitgang. Wij moeten het werk zelf doen en in het streven om het werk zelf te doen heeft de overheid vandaag een goede bijdrage geleverd”, zei de burgervader. Namens de bewoners van Wanica bedankte hij onder andere de minister en haar team voor hun inzet. “De overheid heeft haar

deel gedaan, doet u ook uw deel. Werkt u mee aan de ontwikkeling van Wanica’, luidde de slotoproep naar de bewoners van het district.

Rossellie Cotino, volksvertegenwoordiger van Wanica, gaf aan dat de mensen terecht blij mogen zijn met hun beschikking. De achterstand aan grondaanvragen is groot en deze regering is sinds het begin van de zittingsperiode bezig de achterstand in te lopen. Het is niet altijd even gemakkelijk voor mensen als zij continu moeten lopen voor hun grondpapieren. “Als we zeggen voor een ieder een stukje grond, dan moet ons gronduitgifte beleid ook daarop afgestemd zijn. Ik ben blij met de continuïteit van dat beleid. Dat maakt dat wij vandaag hier zijn, om de mensen aan te geven hoop te blijven hebben”, zei het DNA-lid.

Tijdens haar toespraak attendeerde de minister mensen erop niet in te gaan op malafide aanbieders. “Mensen worden gebeld dat hun beschikking af is en als ze SRD 5000 betalen kunnen zij hun beschikking ophalen. Gaan jullie niet in op zulke telefoontjes. Lanti n’e seri gron”, drukte zij hen op het hart. Alleen de minister van RGB is bevoegd beschikkingen te ondertekenen. Verder vroeg de minister de mensen die nog een aanvraag hebben bij het ministerie, om wat geduld te betrachten. De aanvragen worden behandeld.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-