Minister Dikan gedenkt O.S. Santodorp I met schoolmeubilair

15 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 15 december 2018 – Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een partij schoolmeubilair en een gesloten enveloppe geschonken aan de O.S Santodorp I te Santodorp. De donatie is op woensdag 12 december jongstleden tijdens een bezoek aan de basisschool overhandigd aan schoolleidster Vidya Darsan. De minister was er op uitnodiging van de leerkrachten en schoolleiding.
Het schoolmeubilair is door vrienden van de minister in Nederland gedoneerd. Toen hij zich voorafgaand aan het bezoek liet informeren over de school, kwam het hem ter ore dat het leerlingenbestand meer dan 800 telt en dat er een grote behoefte is aan degelijk meubilair. Darsan vertelde de minister over tal van problemen waarmee de school te kampen heeft en dat de schoolkas te krap is om die zaken zelf aan te pakken. De O.S Santodorp I is een drukke school in een kinderrijke buurt. Veel van de kinderen komen uit sociaal zwakke gezinnen. De minister heeft de schoolleiding gevraagd om de schoolkas alvast te spekken met de inhoud van de gesloten enveloppe.

De bewindsman verwacht de komende tijd nog meer voor de school bruikbare spullen van vrienden uit het buitenland. Die wil hij dan ook gaan doneren aan armlastige scholen in alle delen van het land. Dikan heeft zijn collega Lillian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vooraf geïnformeerd over zijn bezoek aan de school. Tijdens het bezoek hebben de leerkrachten enkele problemen onder zijn aandacht gebracht en oplossingsvoorstellen aangedragen waarbij de assistentie van de regering nodig is. Hij zal die problemen ook voorleggen aan minister Ferrier.
De school wordt onder meer geplaagd door wateroverlast, vanwege kapotte en dichtgeslibde lozingen en de relatief lage ligging van het schoolterrein. Darsan heeft de minister hartelijk bedankt voor de ondersteuning. Zij sprak de hoop uit dat zijn vrienden in het buitenland nog meer donaties sturen en dat ook andere noodlijdende scholen daarvan kunnen profiteren.

-MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING-