Minister Elias praat met directie Diakonessenhuis

17 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 17 december 2018 – De minister van Volksgezondheid Antoine Elias en de directie van het Diakonessenhuis hebben een zeer goede en vruchtbaar onderhoud gehad. Dit onderhoud vond plaats op donderdag 13 december. Bij dit gesprek waren aanwezig Julian Pengel, medisch directeur, Ruth Mangroe, verpleegkundig directeur, de voorzitter van het Stichtingsbestuur Deborah Haakmat te samen met twee leden waaronder Cindy Eersel en Robert Dongor.

Het ministerie van Volksgezondheid wenst te benadrukken dat de ziekenhuizen een zeer goede relatie hebben met het ministerie en in het verlengde hiervan met het Staatsziekenfonds. Er is altijd een platform van continue overleg geweest, waarbij knelpunten zowel in de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) als in billateraal verband besproken zijn tussen alle partijen. Het Ministerie heeft zich juist de afgelopen tijd bijzonder beijverd om samen met het Staatsziekenfonds extra gelden over te maken naar alle ziekenhuizen, waaronder ook het Diakonessenhuis. Geld injecties zijn de afgelopen maanden steevast overgemaakt met behulp van het ministerie van Financiën naar alle ziekenhuizen naar aanleiding van de dringende nood.

Ook is door het Staatsziekenfonds altijd op tijd overgemaakt voor ligdagen en andere ingediende declaraties en is er hoe genaamd geen sprake van achterstanden. Tussen partijen is afgesproken dat er ruimte moet worden gecreëerd om een eventueel verschil van inzicht tussen ingediende declaraties en uitbetaalde facturen tussen partijen te laten overeenkomen, waarna ook hierop eventueel gericht kan worden verrekend.

Partijen wensen te benadrukken dat het Diakonessenhuis de afgelopen maand reeds SRD. 500.000 als financiële injectie van het SZF heeft ontvangen naast de reguliere overmaking van ligdag facturen. Eind december wordt hierbij nog eens SRD 2 miljoen aan toegevoegd en in de loop van januari 2019 nog eens SRD 500.000 aan injecties. Dit naast de reguliere betalingen.

Het ministerie van Volksgezondheid wil met dit bericht aangeven dat de dienstverlening naar de samenleving steeds gegarandeerd is.

-Bron: Ministerie van Volksgezondheid-