Minister Gopal en Chinese ambassadeur bezoeken Multifunctional Community Centre Sophia’s Lust

3 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 3 december 2018 – De minister van Sport- en Jeugdzaken Lalini Gopal en de nieuwe ambassadeur van China Liu Quan, hebben een oriëntatie bezoek gebracht aan het “Multifunctional Community Centre Sophia’s Lust”, dat door de Chinese ambassade geschonken werd aan de gemeenschap van Sophia’s Lust en omgeving. Het oriëntatiebezoek dat plaatsvond op 30 november jongstleden, kwam tot stand na een kennismakingsbezoek aan de minister en haar staf. De ambassadeur zei toen zich

ook ter plekke te willen oriënteren. De delegatie is groots verwelkomd in het gemeenschapscentrum en op een rondleiding tijdens de “Creative Friday”.
Minister Gopal heeft de jeugdigen wederom opgeroepen te participeren aan alle activiteiten die door dit centrum worden geïnitieerd. Volgens de bewindsvrouw is de Creative Friday een programma waar diverse activiteiten simultaan plaatsvinden waaronder: voetbal, denksport, storytelling, dans, poptji patu en huiswerkbegeleiding. “Het centrum is voor jullie dus maken jullie er goed gebruik van en blijf het met dankbaarheid behandelen”, aldus minister Gopal.

De minister bracht haar speciale dank uit aan de mensen die dit centrum ondersteunen zoals: – de vrijwilligers van de kerk; Gods bediening, – de vrijwillige ouders, – de jongeren die vaak het centrum bezoeken en de ambassade van de Volksrepubliek China. “Aan u, onze grootste waardering! Wij danken u voor uw bezoek en hopen dat we de samenwerking kunnen voortzetten, zoals wij eind januari 2019 zullen doen met de China Ambassador Cup”. In het kader van de reeds bestaande bilaterale samenwerking op het gebied van sport- en jeugdontwikkeling, wil de ambassade van de Volksrepubliek China, in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, de “China Ambassador Cup” initiëren. Dit sportevenement zal eind januari 2019 plaatsvinden in bovengenoemd multifunctioneel centrum.
De Chinese ambassadeur was onder de indruk van de activiteiten die wekelijks plaatsvinden in het Multifunctional Community Centre Sophia’s Lust. Volgens de ambassadeur liggen China en Suriname ver van elkaar, maar desondanks is de vriendschappelijke relatie zeer goed. “China had geen andere keus dan te investeren in de toekomst van Sophia’s lust. Dit gebouw is mooi en prachtig, dit moeten jullie goed onderhouden”, aldus de nieuwbakken ambassadeur Liu Quan.
Aan het eind van het bezoek heeft de ambassadeur voetballen en basketballen geschonken aan het centrum en heeft hij toegezegd de samenwerking met Suriname te intensiveren, in het bijzonder op het gebied van sport- en jeugdontwikkeling.

-MINISTERIE VAN SPORT EN JEUGDZAKEN-