Minister Tsang bespreekt duurzame oplossingen plastic vervanging  met fabrikanten

15 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 15 december 2018 – Eén van de grootste milieuproblemen, waarmee Suriname heden ten dagen te kampen heeft is afval. De gezondheid van mens en dier wordt hierdoor enorm bedreigd. Op 12 december 2018 ontving minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme de fabrikanten van plastic producten om te brainstormen over hoe geleidelijk aan de “single use plastic” zakken te vervangen door duurzaam materiaal. Ook wil het ministerie met het oog op de country branding in het kader van toerisme ontwikkeling, beleid maken met betrekking tot het gebruik van wegwerp plastic.
De fabrikanten hebben aangegeven dat er nog heel veel zal moeten gebeuren om te komen tot vervanging van plastic zakken. Zij hebben geïnvesteerd in machines voor de productie van dergelijke zakjes en er zal zeker tijd nodig zijn om over te stappen naar milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal. Volgens de producenten zullen de consumenten ook hieraan moeten meewerken, daar zij de grootste boosdoeners zijn van milieuvervuiling, in tegenstelling tot de indruk die de milieu organisaties wekken, alsof de fabrikanten de oorzaak zijn van dit probleem. Gepleit wordt voor het opleggen van sancties bij het vervuilen van de stad. Belangrijk is dat bij het implementeren van beleid nagegaan moet worden wat werkbaar is voor Suriname.
Minister Tsang heeft bij de lancering van de “Suriname Think Toerisme” campagne een ieder opgeroepen, gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het creëren van een schoner milieu, een veiligere omgeving, een plek waar iedere toerist graag naartoe komt. Deze campagne is voornamelijk bedoeld om Surinamers bewust te maken van de toerisme activiteiten die het land biedt. Ook speelt de kwaliteit van het milieu een heel belangrijke rol binnen het geheel. De minister heeft de producenten aangeboden om milieubewuste boodschappen via de Suriname Think Tourism campagne te lanceren.

De bewindsman vroeg de producenten een tijdlijn te maken om zodoende na te gaan binnen welk tijdbestek zij in staat zijn de transformatie te maken naar duurzamere producten. Minister Tsang zegt dat bij het maken van beleid ten aanzien van dit vraagstuk er zeker rekening gehouden zal worden met het transformatieproces, omdat de bedrijven grote investeringen hebben gepleegd en werkgelegenheid bieden aan vele arbeiders. Hij vroeg de fabrikanten daarom ook na te gaan op welke wijze er door de overheid ‘incentives’ kunnen worden gegeven.
Ook directeur Reina Raveles informeerde de fabrikanten over het Innovation for Firms (IFS) programma van het ministerie. Hierbij kunnen bedrijven in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), ondersteuning krijgen door het verhogen van hun integratie in clusters en toegevoegde waarde in value chains en het versterken van hun onderlinge netwerk tussen bedrijven (kopers en verkopers). Misschien dat bij de transformatie naar milieuvriendelijke verpakkingen ondernemers zich kunnen clusteren en gebruik kunnen maken van deze grant. Het IFS programma heeft als belangrijkste doelstelling het verhogen van productie, productiviteit en innovatie in lokale bedrijven.

-Ministerie van HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME-