Nationaal Actieplan uitbanning Kinderarbeid bijna gereed voor uitvoering

25 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 25 december 2018 – In het kader van het ILO-project  Country Level Engagement and Assistance to Reduce child Labour (CLEAR)- project, voert  het ministerie van Arbeid in samenwerking met het Global CLEAR project team van ILO- FPRW/IPEC, thans het project uit ter opstelling van een actieplan ter bestrijding van kinderarbeid. Dit project wordt gefinancierd door de United States Department of Labour.

Voor de opstelling van het actieplan is door de ILO aangetrokken, de jurist en kinderrechtendeskundige Sharon Geerlings-Headley, die op nationaal niveau verschillende actieplannen ter bescherming van kinderen heeft opgesteld. Formulering en uitvoering van een actieplan zijn door de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, aangekondigd in het kader van nieuw geratificeerde arbeidsverdragen en de in 2018 goedgekeurde kinderarbeidswet. Vanuit het ministerie van Arbeid zijn 2 counterparts aangewezen, te weten: Glenn Piroe, onderdirecteur van het ministerie van Arbeid en Genti Mangroe, hoofd van de afdeling Internationale betrekkingen, tevens voorzitter van de Nationale Commissie ter Uitbanning van Kinderarbeid.

Drie belangrijke dragers voor het actieplan zullen zijn: de overheid; vertegenwoordigd door het ministerie van Arbeid, de Vakbeweging en Werkgevers. In het kader van dit project zijn er in de maand november 2018 diverse stakeholders geconsulteerd. Het doel van de consultaties was om via diverse doelgroepen binnen onze samenleving inzicht te krijgen in het probleem van kinderarbeid en oplossingsmodellen. De informatie verkregen van de acht (8) stakeholdersconsultaties, wordt nu verwerkt in het concept “ Nationaal Actie Plan Uitbanning Kinderarbeid”. De geconsulteerde groepen zijn: het Nationaal Jeugdparlement, jongerenorganisaties, het bedrijfsleven, de Vakbeweging, verschillende juristen en uitvoerders van wet-en regelgeving, medewerkers van de ministeries van Arbeid en Onderwijs, arbeidsinspecteurs, NGO’s, CBO’s en leiders van traditionele groepen.

In het Nationaal Actieplan zal er onder meer  voorgesteld worden waar de wetgeving verder moet worden aangescherpt, hoe er voldoende aandacht gegeven kan worden aan de preventie van kinderarbeid en de begeleiding en herintegratie van slachtoffers van kinderarbeid. Ook zullen trainingen worden voorgesteld in het kader van de institutionele versterking. Verder zal de samenleving door middel van awareness-programma’s en andere vormen van voorlichting, bewuster gemaakt worden van het verbod op– en de gevaren van kinderarbeid en zullen gezinnen worden versterkt. Tot slot zal aandacht gegeven worden aan het armoedevraagstuk.

Het concept actieplan  zal in januari 2019 worden gepresenteerd aan de stakeholders, door middel van een ‘Validation Workshop’.  Tijdens de Validation workshop zal samen met de diverse stakeholders het concept  Nationaal Actieplan ‘Uitbanning Kinderarbeid’ worden besproken en gefinaliseerd. De uitvoering van dit plan zal 3 jaren duren.

-Bron: Ministerie van Arbeid-