Rehabilitatie wegstrekking Monkshoop-Henry Fernandesweg opgepakt

16 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 16 december 2018 – Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft de asfalterings- en rehabilitatiewerkzaamheden van de wegstrekking vanuit Monkshoop richting de Henry Fernandesweg opgepakt. De werkzaamheden lagen enige tijd stil maar het ministerie heeft er werk van gemaakt dat het project voortgezet kan worden tot de datum van de oplevering.
De projectdrager Devika Soerdjbali-Doekhi van de afdeling wegen van het ministerie van OWT&C zegt dat deze werkzaamheden, die het asfalteren en rehabiliteren behelzen, uitgevoerd worden over een wegstrekking van 27 kilometer.

De aannemer is bezig de toplaag aan te brengen ter hoogte van de Zesde rijweg. Het gaat bij deze om het aannemingsbedrijf Tjongalanga N.V, terwijl de directievoering in handen ligt van Sunecon raadgevend ingenieursbureau. Vanuit Monkshoop is de weg reeds voor 2 km voorzien van een toplaag. Volgens de projectdrager is de aanpak van deze weg heel belangrijk, omdat het om een zeer belangrijke verbindingsweg gaat.

Sonny Ramkisoen, vertegenwoordiger van Sunecon raadgevend ingenieursbureau, zegt dat de weg geheel wordt ge-upgrade met een as last van 13 ton. De weg die eerder 6.20 meter was wordt ook verbreed naar 7.20m. Dit is volgens Sonny heel belangrijk gezien de rijcomfort stukken beter wordt voor alle weggebruikers. Dit project is in vier secties verdeeld te weten Monkshoop-6e rijweg, 6e rijweg-5e rijweg, 5e rijweg-Upkar en Upkar naar de Henry Fernandesweg.” Vermeldenswaard is dat de nutsbedrijven zoals Telesur, N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) en N.V. Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) hun medewerking verlenen, zodat alles vlot verloopt. De werkzaamheden vlotten en het ligt in de bedoeling het project in het jaar 2020 op te leveren.

-Bron: MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN TRANSPORT EN COMMUNICATIE-