Stichting Green Wings wilt met Agriculture Drones revolutie brengen  binnen rijstsector

15 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 15 december 2018 – De Stichting Green Wings wilt met het toepassen van moderne technologie een revolutie brengen binnen de rijstsector en wel bij de kleine landbouwers. Met het project Precision Farming in Suriname, dat in januari 2019 in Nickerie van start gaat en drie jaren duurt, zal de rijstproductie van de kleine landbouwers worden verhoogd alsook op een milieuvriendelijke manier de precisie landbouw worden toegepast. Dit project is goedgekeurd door de Multilateral Investment Fund (MIF) van de Inter-American Development Bank (IDB) en tijdens een presentatie aan de minister van LVV is ook non-objection (geen bezwaar) verkregen.
Ken Doorson, voorzitter van Stichting Green Wings liet op donderdag 13 december 2018 middels een presentatie aan minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme zien welke voordelen het gebruik van drones met electrostatische sproeiers heeft. Zo kunnen deze drones effectief 40-53 ha per dag spuiten met een pesticiden reductie van 15%-35% . Verder zal er ook sprake zijn van 90% besparing van water gebruik. Door een electrostatisch sproei systeem toe te passen zal er veel minder pesticiden in het milieu terecht komen. Met speciale drones zal gemonitord worden waar er ziektes zijn en door het gebruik van Aerial mapping kunnen de drones dan gericht gaan sproeien. Er zal met dit systeem ook gerichte bemesting plaatsvinden, wat voor de kleine landbouwers kostprijsbesparend zal zijn.

Voor de aanschaf van de specialistische drones heeft de stichting een Chinees bedrijf gelocaliseerd, die de drones geleverd heeft voor ons buurland Brazilië als ook andere Caribische landen. Doorson heeft daarom een beroep gedaan op het ministerie van HI&T om via de Chinese Ambassade ondersteuning te vragen voor de aanschaf van de drones alsook trainingen. Minister Tsang, die zeer ingenomen is met het project, verwees de stichting naar het IFS programma, welke zich richt op ondersteuning van innovatieve bedrijven. Het ligt in de bedoeling dat in samenwerking met Adron er voorlichting gegeven zal worden aan de boeren. Vervolgens zullen ook vijf instituten bij het project worden betrokken voor kennisoverdracht. Er zal verder een dataverwerkingscentrum in Nickerie worden opgezet, waarbij er dataverzameling en data analyse zal plaatsvinden. Het streven van Stichting Green Wings is om tussen de 100-300 kleine rijstboeren te bereiken.

-Ministerie van HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME-