Suriname en Brazilië versterken bilaterale relatie

15 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 15 december 2018 – In het kader van het versterken van de samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Federatieve Republiek Brazilië zijn er zes overeenkomsten getekend. Deze documenten zijn ondertekend tijdens een bilaterale ontmoeting tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, Yldiz Pollack-Beighle en minister Aloysio Nunes Ferreira van Buitenlandse Zaken van de Federatieve Republiek Brazilië. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op 14 december 2018 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo.

Beide ministers benadrukten het belang van dit bezoek om de bestaande, bevriende relaties te evalueren en nieuwe gebieden van samenwerking te identificeren. Verder hebben beide bewindslieden van gedachten gewisseld over regionale en multilaterale kwesties.

Zowel minister Pollack-Beighle als minister Nunes Ferreira hebben aangegeven dat deze bilaterale meetings, die op reguliere basis plaatsvinden tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken, essentieel zijn, niet alleen voor het monitoren van de bestaande samenwerking maar ook de gelegenheid bieden voor verdere verdieping en bekrachtiging van de historische bilaterale relaties gebaseerd op de traditionele hechte band tussen de twee landen.

Tijdens deze ontmoeting, de tweede voor 2018 tussen deze ministers en voor minister Nunes de laatste, vanwege de nieuwe regering die per 1 januari 2019 zal aantreden in Brazilië, hebben de beide ministers de relatie tussen beide landen onder de loep genomen.

De samenwerking verloopt vlot. Dit jaar hebben twee missies plaatsgevonden van het Agentschap voor Samenwerking van Brazilië (ABC) met name:

1. De II Working Group on Technical Cooperation Brazil-Suriname van 16-20 april 2018, om de lopende projecten te evalueren en over nieuwe project voorstellen te onderhandelen en voor te bereiden, gebaseerd op aanvragen van Suriname.

2. Een Aanvullende Missie in het kader van the II Working Group on Technical Cooperation Brazil-Suriname van 19-23 november 2018.

Tijdens deze ontmoeting op het ministerie hebben beide ministers de aanvullende overeenkomsten ten behoeve van de projecten op het gebied van diplomatie en landbouw, overeengekomen tijdens de tweede ABC-missie van november 2018, ondertekend.

Beide ministers hebben hun tevredenheid geuit over de bestaande excellente samenwerkingsrelatie. Minister Pollack-Beighle wenste haar collega succes en het beste toe in zijn toekomstige carrière. Minister Nunes bedankte de regering van de Republiek Suriname voor de gastvrijheid geboden aan hem en zijn delegatie.

-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-