Suriname en Singapore wensen verdere verdieping bilaterale betrekkingen

9 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 09 december 2018 – Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft een bilateraal onderhoud gehad met de ambassadeur van Singapore voor de Caricom Lid landen, Karen Tan, om de basis te leggen voor een intensievere politieke, technische en economische samenwerking tussen beide landen.
Tijdens het onderhoud werd overeengekomen dat er een werk programma zal worden ontwikkeld ter bevordering van de samenwerking met name op toerisme, onderwijs en capaciteitsversterking, luchtvaartgebied alsook de uitwisseling van informatie betreffende de opzet van economische partnerschappen.
Om de commerciële samenwerking tussen Suriname en Singapore te bevorderen en de samenwerking op het gebied van handel en Investeringen te vergroten, benadrukte minister Beighle de noodzaak om op kort termijn overeenstemming te bereiken met betrekking tot het vermijden van dubbele belasting en luchtvaart connectiviteit.
Ook milieusamenwerking is genoemd als een prioriteit in de bilaterale relatie.
Ambassadeur Tan heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om Minister Pollack-Beighle het trainingsprogramma voor 2019 aan te bieden.
Hetzij vermeld dat alle kosten voor deelname aan deze trainingen, in onder andere ICT, e- governance en milieu, worden gedragen door Singapore.
In het eerste kwartaal van 2019 zal er een werkbezoek onder leiding van ambassadeur Tan aan Suriname worden afgelegd.
-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-