Suriname neemt deel aan elfde ministeriële Bali Democracy Forum

8 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 08 december 2018 – Op uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Retno Marsudi heeft Minister Yldiz Pollack-Beighle, samen met een delegatie geparticipeerd in de 11e ministeriële Bali Democratie Forum. Dit gebeuren vond plaats van 6-7 december 2018, in Nusa Dua,Bali, onder het thema “Democracy for Prosperity”.
Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft in dit kader de nadruk gelegd op de sociale agenda van de Regering Bouterse-Adhin en de rol van technologie en innovatie voor het bewerkstelligen van welvaart.
Daarnaast benadrukte ze ook in haar presentatie dat de samenleving zich moet bewapenen, tegen het ‘fake accounts en news syndroom’ dat steeds meer wordt gebruikt om de beleving van de democratie te schaden. Educatie en integriteit zijn de belangrijkste elementen om technologie en innovatie aan te wenden, om ontwikkeling te brengen voor de natie en haar burgers.
De minister heeft in haar bijdrage ook de nadruk gelegd op de rol en participatie van de jongeren die van essentieel belang is, in democratische processen. Dit komt ook zichtbaar tot uiting in verschillende segmenten binnen onze Surinaamse samenleving. De verklaring van jongeren, stimuleert de participatie van jongeren over de hele wereld op dit Forum en opent de mogelijkheid voor deelname van Surinaamse jongeren, in de toekomst. Teneinde te komen tot volledige maatschappelijke inclusiviteit is de noodzaak voor speciale programma’s en beleid gericht op jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen van eminent belang en zal daarbij de noodzaak van publieke en private partnerschappen voor duurzame democratische ontwikkeling onderschrijven.
Het 11de Ministeriele Bali Democracy Forum werd afgesloten middels de presentatie en aanname van een slot document.
-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-