Suriname ook bij vergadering International Council on Archives

8 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 08 december 2018 – Directeur Rita Tjien Fooh – Hardjomohamad van het Nationaal Archief Suriname, heeft in Kameroen de Assembly van de International Council on Archives bijgewoond. Dit deed ze in de hoedanigheid van voorzitter van de Caribbean Archive Organisation (ICA), de Caraïbische branche van de International Council on Archives. Tegelijkertijd is Tjien Fooh – Hardjomohamad ook de voorzitter van de dertien branches die de ICA telt.
Tijdens de ICA-vergadering werd er gerapporteerd over het project ‘Archives at Risk’. Ook vond de launch plaats van de Disaster First Aid Relief Fund. Het project Archives at Risk is gestart naar aanleiding van orkaan Irma, die het vorig jaar het Caraïbisch gebied heeft geteisterd. De orkaan heeft niet

alleen financiële en materiële schade aangericht, maar heeft ook de archieven van betrokken landen beschadigd. Er is hulp geboden in de vorm van een financial grant en er is een rapport gemaakt van de schade. Dat gebeurde in samenwerking met de Unesco en Nederland, omdat een aantal eilanden nog steeds vallen onder de paraplu van het Koninkrijk der Nederlanden. Het voornoemde is aanleiding geweest voor de International Council on Archives om een Disaster First Aid Relief Fund in het leven te roepen.
Het Nationaal Archief is de bewaarplaats van de overgebrachte archieven van zowel de centrale als de regionale overheidsorganen, alsmede van de parastatale bedrijven en instellingen. Ook is er ruimte gereserveerd voor archieven van particuliere instellingen en personen, die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld in het politiek-, maatschappelijk- of economisch leven van Suriname. Al deze archieven vormen tezamen een belangrijk onderdeel van het cultureel-historisch erfgoed van Suriname. De hoofdtaak van het NAS is niet alleen om deze collectie van archieven deskundig en effectief te beheren, maar ook om de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden zichtbaar te maken.
-MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN-