Tuhka oil productie in Alalapadu voorziet veel groeimogelijkheden voor de toekomst!

19 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 19 december 2018 – Kukani Pantodina (29), moeder van 4 kinderen, is één van de notenkrakers van de Paranoot-olieproductie in Alalapadu, een Trio dorp in Zuid Suriname. Ze is heel tevreden met de opbrengsten van het afgelopen jaar, omdat ze nu een vast inkomen heeft om voor haar kinderen te kunnen zorgen. Het betekent onder meer, minder geldzorgen, een meer gevarieerd dieet, voldoende schoolspullen, kleding en hoop voor de toekomst.

De overige medewerkers van de Tuhka oil fabriek, hebben net als Kukani in Alalapadu, een goed jaar achter de rug en zijn trots op de resultaten. Zij zien voor de komende jaren nieuwe mogelijkheden vanwege de interesse van bestaande en nieuwe afnemers. Het eerste officiele oogstseizoen is nu achter de rug en de komende 2 maanden doen ze het wat rustiger aan. In maart begint het oogstseizoen weer.

Het opzetten en draaien van de Tuhka fabriek, waar sinds begin dit jaar op moderne wijze olie uit de Paranoot (ook bekend als de Brazil noot), wordt geproduceerd, zijn belangrijke mijlpalen geweest.

In de productiefaciliteit zijn er nu twee persmachines, een drogerij en een voorraadkamer. De energie komt van zonnepanelen. Tijdens het hoogseizoen wordt zo’n 200 liter olie per maand geproduceerd.

Tuhka olie is een uniek en zeldzaam product, goed voor huid en haar en puur natuur! En een levensader voor dit dorp! Andere dorpen in Zuid Suriname maar ook in andere gebiedsdelen, kijken reikhalzend uit naar dezelfde economische mogelijkheden voor hun dorp. In de omgeving van Alalapadu zijn er veel Tuhka bomen te vinden waarvan het juiste aantal nog moet worden vastgesteld. Naar schatting worden er van 3000 bomen de noten verzameld. Deze bomen kunnen tot 800 jaar oud worden en hebben bijkans 60 jaar nodig om volledig volwassen te worden en vruchten te geven: een echt wonder van de natuur! Slechts in Brazilie, Peru, Bolivia en Suriname vinden we deze boomsoort, die onder perfecte ecologische omstandigheden groeit met de agouti als verspreider van het zaad en een speciale bij die op zijn beurt weer afhankelijk is van een soort orchidee, als bevruchter.

Het afgelopen jaar, 2018, is een heel belangrijk jaar geworden voor de lokale stichting genaamd ‘Stichting Tuhka voor de ontwikkeling van Alalapadu’ die in het leven is geroepen voor het welzijn van de Alalapadu gemeenschap en het beheren van de olieproductie.

Sinds 2016, heeft Conservation International Suriname op aanvraag van de kapitein van het dorp het project van de Tuhka olie ondersteund door het helpen opzetten van een goed voorziene productiefaciliteit en trainingen voor fabriekwerkers en notenrapers met behulp van donoren. De allerbeste condities zijn meegenomen om de lokale expertise verder op te bouwen en te versterken, maar vooral om een kwalitatief product te kunnen presenteren aan de lokale en internationale markt om te voldoen aan internationale standaarden in een steeds professioneler traject. Als we de som van het afgelopen jaar opmaken, kunnen we stellen dat voor 43 personen werkgelegenheid is gecreeërd. Dat is 85 % van de productieve mensen in het

dorp, waarvan merendeels vrouwen. Van Maart tot November 2018 heeft Stichting Tuhka 1500 liter olie geproduceerd en geleverd aan 2 internationale en 3 lokale afnemers. Meer dan 6000 kg noten werd gecollecteerd in 2018, en tot olie gemaakt. Een deel van de opbrengsten werd door de dorpelingen geherinvesteerd in nieuwe apparatuur waaronder een professionele hydraulische pers. Met de huidige apparatuur is nu een productie van meer dan 200 liter olie per maand mogelijk: 18.900 liter kan worden geproduceerd uit 31.500 kg noten, wat het geschatte potentieel van het gebied is. Met ondersteuning van de Nederlandse overheid middels het Twinningprogramma, de IDB via het ministerie van Handel en Industrie, de Friends of Green Suriname (bedrijven die milieuprojecten ondersteunen via CI-Suriname) en andere ondersteuners, gaat het project de komende 2 tot 3 jaar verder opgeschaald worden om de kwaliteit, de verpakking, de productie en de efficientie te verbeteren, maar ook om overige bosbijproducten en producten uit restmateriaal verder te ontwikkelen. Dit project heeft als grotere doelstelling om als voorbeeld te dienen voor andere leefgemeenschappen en de basis te leggen voor het uitwerken van andere duurzame economische modellen (bosbijproducten, ecotourisme, enz.)

Het uiteindelijk doel van de ondersteuning van CI Suriname en andere donoren, is om de zelfredzaamheid van de betrokken dorpen met Alalapadu als voorloper te verbeteren. Zo kunnen deze en andere dorpen hun natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier beheren, hun gebied zelfstandig monitoren tegen binnendringende bedreigingen, zoals illegale goudwinning of houtkap, maar ook hun positieve impact als “eeuwenoude bewakers” van hun bossen demonstreren met behoud van hun culturele identiteit.

Verder is er een team van vier jonge mannen getraind in het monitoren van de tuhka bomen en andere biodiversiteit in het gebied, zodat de gezondheid van het bos in de gaten gehouden kan worden en de bewoners van Alalapadu het gebied op basis van wetenschappelijke kennis kunnen beheren.

-Bron: Conservation International Suriname-