Workshop over aanpak illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij

3 December 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 3 december 2018 – Illegale visvangst blijft een groot probleem. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen en acties vanuit beleidsmakers en milieuactivisten, gaat dit probleem onverkort door. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de World Wildlife Fund Guyanas (WWF) hebben daarom een workshop georganiseerd.
Op het ministerie kwamen op 27 en 28 november 2018 genodigden, allen betrokken bij de visserij, vanuit Guyana,

Frans-Guyana en Suriname bij elkaar om te discussiëren over het IUU-probleem. IUU staat voor Illegal, Unreported and Unregulated fishing of te wel illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij.
Tijdens deze workshop werden de landen in de gelegenheid gesteld aan te kaarten welke de IUU-problematiek is die men ondervindt in hun wateren, teneinde te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Het IUU treft niet alleen ons; het is een wereldwijd probleem. De Guyanas, waartoe

Suriname ook behoort, maken deel uit van de Brazilian Continental Shelf of the Guianas, met andere woorden, de impact van elk een van de landen heeft gevolgen voor de visserij bij de andere landen. Het is daarom belangrijk dat er samen gewerkt wordt om dit probleem tegen te gaan.
Tijdens het werken aan duurzame visserij in de drie Guianas heeft het WWF Guianas erkend dat illegale niet-gemelde en niet-gereguleerde visvangst een grote zorg is bij de belanghebbenden en die moeilijk aan te pakken is. Deze kwestie werd tijdens de meeting breedvoerig besproken met de bedoeling het op nationaal, regionaal en

mondiaal niveau aan te pakken. Door deze samenkomst heeft men informatie kunnen delen met de buurlanden en inzicht verkregen in de IUU uitdagingen en benaderingen. Er vond tijdens de workshop uitwisseling plaats van relevante en betrouwbare informatie over de verschillende vormen van IUU-visserij. Diverse plannen van aanpak werden gepresenteerd en besproken om daarna tot een hoofdplan te komen. Middels gezamenlijke inspanningen heeft men naar tevredenheid gewerkt aan de verwachte resultaten van deze workshop. De participanten spraken de hoop uit te kunnen netwerken met key-stakeholders voor communicatie en uitwisseling op lang termijn.

-MINISTERIE VAN LANDBOUW VEETEELT EN VISSERIJ-