Arbeidswetgeving wordt in bundel uitgegeven

12 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 12 januari 2019- De Surinaamse Arbeidswetgeving wordt op de Dag van de Arbeid, 1 mei dit jaar, in de vorm van een bundel uitgegeven. Hiertoe is er een speciale commissie geïnstalleerd door minister Soewarto Moestadja van Arbeid, die de voorbereidingen daartoe moet treffen. De installatie vond plaats na goedkeuring van de Raad van Ministers. De wetgevingsbundel zal van nut zijn voor personen die veelvuldig een blik moeten werpen op het arbeidsrecht. Alle arbeidswetten, inclusief de nieuwe wetten, die in de dagelijkse praktijk nodig zijn zullen terug te vinden zijn in de bundel.

In de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht zullen vooral juristen, werkgevers, vakbonden, arbeidsinspecteurs en studenten van het wetenschappelijk onderwijs, die veelvuldig met hun neus moeten zitten in nationale wettelijke regelingen op het gebied van de arbeidswetgeving, geholpen zijn met deze bundel. Naast de wetten zal in de bundel ook te vinden zijn: uitvoeringsbesluiten en beschikkingen. De bundel zal een doorlopend karakter hebben, met andere woorden: deze zal de mogelijkheid hebben om steeds te worden bijgesteld. De wetten in deze uitgave zullen thematisch worden gerangschikt. Het ligt in de bedoeling dat een alfabetische inhoudsopgave en een trefwoordenregister, de lezer moet helpen om snel te vinden wat hij zoekt. De bundel zal tegen een redelijke prijs te verkrijgen zijn bij het ministerie.
In de commissie hebben zitting: Kawita Bisesser (voorzitter), Wihtley Lodik, Jean Moerawi, Sinatra Soekhradj, Sulakshana Sewkaransing, Farley Tamsiran en Kitty Lioe- A- Wan.

-NII-